Energetyka odnawialna

2 marca 2018 r.

Czym oprócz gazu można zastąpić węgiel? Atomem albo OZE

Morskie wiatraki i atom. Wrogowie czy przyjaciele?2 marca 2018 r.

Rząd przestał odmieniać słowo „węgiel” przez wszystkie przypadki i choć wciąż nie ogłosił zapowiadanej na 2017 r. wieloletniej polityki energetycznej państwa, to coraz głośniej mówi o budowie siłowni jądrowej i farm wiatrowych na Bałtyku. Ale czy nas na to stać?

9 stycznia 2018 r.

Punktem wyjścia powinna być swoboda regulacyjna państwa.

Energetyka wiatrowa: Inwestor musi się liczyć ze zmianą prawa9 stycznia 2018 r.

Zapowiadane od wielu miesięcy spory inwestycyjne związane ze zmianami legislacyjnymi w energetyce wiatrowej nabrały konkretnych kształtów. Jak podał DGP w ubiegły czwartek w artykule „Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”, Prokuratoria Generalna RP otrzymała kilkanaście wezwań na arbitraż, a biorąc pod uwagę złożone już notyfikacje sporu, należy spodziewać się kolejnych. To niewątpliwie duże wyzwanie zarówno dla samej Prokuratorii, jak i dla Ministerstwa Energii i administracji rządowej jako całości. Roszczenia opiewają na co najmniej kilkaset milionów złotych.

3 października 2017 r.

Największe kontrowersje budzi zawarta w art. 2 projektu noweli ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1148 ze zm.) propozycja wprowadzenia odpowiedzialności osób zarządzających elektrowniami wiatrowymi za niezrealizowanie obowiązku zwrotu nieruchomości w stanie niepogorszonym.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii: Drogie rozstanie z wiatrakami 3 października 2017 r.

Przedstawiony przez Ministerstwo Energii w czerwcu projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, który przeszedł niedawno etap konsultacji publicznych, proponuje wiele dość dyskusyjnych rozwiązań. Otóż każde nich może uderzyć w firmy, a także menedżerów zarządzających farmami wiatrowymi.

15 września 2017 r.

Potrzebna jest większa reforma.

Zielone certyfikaty: zmiana reguł w trakcie gry. Stawką przyszłość branży OZE15 września 2017 r.

Już 25 września wejdzie w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zmienia ona tylko jeden, ale istotny element systemu wsparcia branży OZE – wzór na obliczanie tzw. opłaty zastępczej. W efekcie jej wysokość zmniejszy się z dotychczasowych 300 zł do 125 proc. średniej ceny za zielony certyfikat za ostatni rok (czyli w obecnych realiach do ok. 92 zł). I choć ustawa jest krótka, to budzi niewspółmiernie wielkie emocje.

29 czerwca 2017 r.

energetyka, elektrownia, fotowlotaika, panele solarne, energia słoneczna

Trwoniony potencjał Słońca [WYWIAD]29 czerwca 2017 r.

- Polski rząd powinien rozważyć konkretne wsparcie fotowoltaiki. Oczywiście w tych regionach kraju, gdzie nasłonecznienie jest największe - uważa Luis Crespo Rodriguez, profesor Uniwersytetu Technologicznego w Madrycie, szef Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Solarnej (ESTELA).