Energetyka odnawialna

15 września 2017 r.

Potrzebna jest większa reforma.

Zielone certyfikaty: zmiana reguł w trakcie gry. Stawką przyszłość branży OZE15 września 2017 r.

Już 25 września wejdzie w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zmienia ona tylko jeden, ale istotny element systemu wsparcia branży OZE – wzór na obliczanie tzw. opłaty zastępczej. W efekcie jej wysokość zmniejszy się z dotychczasowych 300 zł do 125 proc. średniej ceny za zielony certyfikat za ostatni rok (czyli w obecnych realiach do ok. 92 zł). I choć ustawa jest krótka, to budzi niewspółmiernie wielkie emocje.

29 czerwca 2017 r.

energetyka, elektrownia, fotowlotaika, panele solarne, energia słoneczna

Trwoniony potencjał Słońca [WYWIAD]29 czerwca 2017 r.

- Polski rząd powinien rozważyć konkretne wsparcie fotowoltaiki. Oczywiście w tych regionach kraju, gdzie nasłonecznienie jest największe - uważa Luis Crespo Rodriguez, profesor Uniwersytetu Technologicznego w Madrycie, szef Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Solarnej (ESTELA).

23 listopada 2016 r.

Dofinansowanie w formie pożyczki przewidziane jest do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, na okres nie dłuższy niż siedem lat.

Oszczędzanie energii: Znamy szczegóły programu "Region"23 listopada 2016 r.

Program "Region" stworzy możliwość finansowania wszystkich typów przedsięwzięć służących oszczędzaniu energii w formie niskooprocentowanej pożyczki. Dofinansowywanie będzie udzielane głównie na działania o charakterze lokalnym, które nie mogłyby zostać sfinansowane w ramach programów z aktualnej oferty NFOŚiGW.

22 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 4 tego aktu odległość między elektrownią wiatrową i budynkiem mieszkalnym lub budynkiem o funkcji mieszanej, (w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa) musi być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (10H).

Skarga do Trybunału na ustawę wiatrakową22 listopada 2016 r.

Jak dowiedział się DGP, w środę do Trybunału Konstytucyjnego złożony ma zostać wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961). Chodzi o obowiązującą od 16 lipca tego roku ustawę odległościową, która ustaliła minimalny i obowiązkowy dystans, jaki ma dzielić inwestycje wiatrowe od domów oraz obszarów przyrodniczo chronionych.

Reklama