"Budowana jest aktualizacja polityki energetycznej państwa, co będzie wpływało na decyzję, jak zarządzić tymi aktywami. Myślę, że do połowy przyszłego roku powinniśmy mieć decyzję, jeśli chodzi o politykę energetyczną państwa. Po tym dokumencie rządowym będziemy rozmawiali" - powiedział Karpiński dziennikarzom podczas debiutu Energi na GPW.

Energa zadebiutowała w środę na warszawskiej giełdzie. Jest to 449. spółka notowana na głównym rynku oraz 20. debiut na tym rynku w 2013 roku.

Ostateczna łączna liczba akcji sprzedawanych w ofercie przez Skarb Państwa wyniosła 141.522.067 akcji serii AA (stanowiących 34,18% kapitału).

Cena emisyjna w pierwotnej ofercie publicznej Energi wynosiła na 17 zł. Oznacza to, że wartość oferty brutto wyniosła 2.405,87 mln zł.

Grupa Energa jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym 17%, wg stanu na grudzień 2012 r.