zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do emerytury

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do emerytury. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do emerytury.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • okresy składkowe i nieskładkowe

  okresy składkowe i nieskładkowe

  czytaj więcej

 • Sprawdź czy musisz płacić abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłat?

  Sprawdź czy musisz płacić abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłat?

  Zgodnie z badaniami sprzed dwóch lat niemal trzy czwarte Polaków chce zniesienia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Część z nas jednak wcale nie musi uiszczać tej opłaty.

  czytaj więcej

 • Na jakie wsparcie z PFRON może liczyć rodzinna firma

  Na jakie wsparcie z PFRON może liczyć rodzinna firma

  OPIS SYTUACJI: Władysław i Witold G. prowadzą od 1990 r. firmę rodzinną Jaćwing, obecnie w formie spółki jawnej. Wykonują pracę samodzielnie oraz korzystają z pracy kilku zleceniobiorców i pracowników tymczasowych, będących osobami pełnosprawnymi kierowanymi do pracy w ich spółce przez agencje pracy tymczasowej. Od 12 stycznia 2015 r. zamierzają zatrudnić na 3/4 etatu pierwszego pracownika, córkę Witolda G. Zofię, która jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W przeszłości wykonywała pracę na rzecz Jaćwing sp.j. na podstawie umowy-zlecenia, korzystając incydentalnie ze sprzętu spółki. Na podstawie umowy o pracę Zofia G. ma pracować w spółce do 11 grudnia 2015 r. Obecnie jest zatrudniona u innego pracodawcy na 1/4 etatu.

  czytaj więcej

 • Raport specjalny "DGP". Porażki legislacyjne 2014: Reforma OFE, lex Trynkiewicz i VAT od samochodów

  Raport specjalny "DGP". Porażki legislacyjne 2014: Reforma OFE, lex Trynkiewicz i VAT od samochodów

  Spośród regulacji, które w 2014 r. weszły w życie bądź zostały uchwalone, wybraliśmy te, które w naszej ocenie oraz w opinii kilkudziesięciu ekspertów uczestniczących w ankiecie DGP, można uznać za wyjątkowo brzemienne w skutki– w dobrym i złym tego słowa znaczeniu. W rezultacie powstał swoisty ranking najlepszych i najgorszych zeszłorocznych regulacji. W obu przypadkach wybraliśmy po 10 tych, które miały najwięcej wskazań.

  czytaj więcej

 • Projekt Komorowskiego według PSL: Emerytura w wieku 56 lat tylko dla rolników

  Projekt Komorowskiego według PSL: Emerytura w wieku 56 lat tylko dla rolników

  PSL przejęło prezydencki projekt dotyczący wcześniejszych świadczeń, bo priorytetowo potraktowano w nim elektorat ludowców . Jak znalazł na jesienne wybory.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • 40 lat składek i emerytura: Projekt może zostać uchwalony jeszcze w tej kadencji Sejmu

  40 lat składek i emerytura: Projekt może zostać uchwalony jeszcze w tej kadencji Sejmu

  Koalicja PO-PSL chce jeszcze w tej kadencji Sejmu uchwalić przepisy umożliwiające zakończenie pracy bez względu na wiek. Według ekspertów projekt zawiera niekonstytucyjne rozwiązania.

  czytaj więcej

 • Sprawdź, kiedy nie będziesz musiał płacić abonamentu RTV i co zrobić, by go umorzyć

  Sprawdź, kiedy nie będziesz musiał płacić abonamentu RTV i co zrobić, by go umorzyć

  Polityka fiskalna państwa, koncentrująca się na maksymalizacji wpływów budżetowych nie oszczędza także posiadaczy odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. Poza świadczeniami na rzecz dostawców usług multimedialnych każdy, kto posiada radio czy telewizor obowiązany jest do uiszczania tzw. opłat abonamentowych. Warto jednak wiedzieć, kto i kiedy będzie z powyższych świadczeń zwolniony.

  czytaj więcej

 • PSL złożyło projekt umożliwiający przejście na emeryturę po 40 latach pracy

  PSL złożyło projekt umożliwiający przejście na emeryturę po 40 latach pracy

  "Składamy ponownie ten sam projekt, bez żadnych zmian, bo uważamy, że jest dobry i jest elementem takiej sprawiedliwości społecznej" - powiedział PAP rzecznik PSL Jakub Stefaniak.

  czytaj więcej

 • Nie będzie emerytury po 40 latach pracy: Sejm odrzucił projekt PSL

  Nie będzie emerytury po 40 latach pracy: Sejm odrzucił projekt PSL

  "To jest projekt bazujący na wolności, wolności ubezpieczonego do dokonania wyboru, kiedy chce przejść na emeryturę. Szczególnie wolności dla osób, które wcześnie rozpoczęły działalność zawodową i dotyczy różnych grup zawodowych, nie tylko rolników, ale także tych, którzy ukończyli szkołę zawodową lub już w trakcie nauki w szkole zawodowej podjęli zatrudnienie" - mówił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiając projekt na sali sejmowej.

  czytaj więcej

 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Już 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) wprowadzająca do systemu prawnego zupełnie nowe świadczenie wychowawcze. Jest to realizacja programu „Rodzina 500+” i przełomowe rozwiązanie polityki rodzinnej. Program ten oznacza bardzo znaczącą pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci. Stanowi wyraźny sygnał ze strony państwa, że rodzina nie jest i nie będzie pozbawiona wsparcia państwa w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci.

  czytaj więcej

 • Jakie okresy pracy w gospodarstwie rolnym zwiększą emeryturę

  Jakie okresy pracy w gospodarstwie rolnym zwiększą emeryturę

  Osoby z problemami z udowodnieniem stażu wymaganego do uzyskania konkretnego świadczenia z ZUS mogą doliczyć okresy ubezpieczenia rolniczego. Muszą jednak dostarczyć niezbędne dowody, które to potwierdzą.

  czytaj więcej

 • Jakich dokumentów warto poszukać, aby podwyższyć emeryturę?

  Jakich dokumentów warto poszukać, aby podwyższyć emeryturę?

  Do wyliczenia, ile odłożyliśmy na starość przed reformą systemu, ważne są przede wszystkim staż pracy i wysokość zarobków.

  czytaj więcej

 • Wakacyjna praca na roli może ułatwić uzyskanie emerytury, ale już nie renty

  Wakacyjna praca na roli może ułatwić uzyskanie emerytury, ale już nie renty

  Ubiegający się o świadczenie może się zwrócić do ZUS o doliczenie jej do wymaganego stażu. Musi jednak wykazać, że jego wkład w prowadzenie gospodarstwa był znaczący.

  czytaj więcej

 • Kto może zostać wezwany do służby w obronie cywilnej

  Kto może zostać wezwany do służby w obronie cywilnej

  Artykuł 139 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Posiej (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 1534) nakłada na obywateli zobowiązanie do odbycia służby w obronie cywilnej.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne