renty strukturalne 2014

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu renty strukturalne 2014. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące renty strukturalne 2014.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Drogie euro winduje nasz dług

  Drogie euro winduje nasz dług

  Rząd zmienił prognozę i założył, że 31 grudnia, kiedy przelicza się nasz zagraniczny dług, euro będzie kosztować 4,35 zł. To oznacza, że nasze zadłużenie wyniesie 53 proc. PKB. Jeśli w grudniu kurs euro jeszcze wzrośnie, możemy mieć kłopoty

  czytaj więcej

 • Cięcie OFE nie pomogło. ZUS tonie

  Cięcie OFE nie pomogło. ZUS tonie

  Zakładowi zabraknie 65 mld zł rocznie na wypłatę świadczeń. Co prawda gwarantuje je państwo, ale i jego sytuacja finansowa nie jest najlepsza. A będzie gorzej. Pomogą tylko zmiany w systemie emerytalnym.

  czytaj więcej

 • Bruksela punktuje Polskę, wytyka błędy rządowi Tuska

  Bruksela punktuje Polskę, wytyka błędy rządowi Tuska

  Komisja Europejska żąda reform emerytur górniczych i rolniczych. Naszą sytuację ocenia kiepsko.

  czytaj więcej

 • Co czwarty podatnik skorzystałby z rozliczenia PIT przez fiskusa?

  Co czwarty podatnik skorzystałby z rozliczenia PIT przez fiskusa?

  Przyjmując, że rozliczenie przez administrację skarbową może objąć osoby, które uzyskują przychody z pracy, emerytury czy renty i nie korzystają przy tym z dostępnych preferencyjnych sposobów opodatkowania i odliczeń, z rozliczenia przez administrację skarbową może skorzystać przynajmniej co czwarty podatnik.

  czytaj więcej

 • Kiedy stracisz prawo do świadczenia przedemerytalnego

  Kiedy stracisz prawo do świadczenia przedemerytalnego

  Prawo do świadczenia przedemerytalnego wygasa między innymi z dniem nabycia przez osobę do niego uprawnioną nieruchomości rolnej przekraczającej określoną wielkość. Jednak najczęściej ZUS zmniejsza lub zawiesza wypłacane pieniądze z powodu zbyt wysokich dodatkowych przychodów osiągniętych przez pobierającego świadczenie.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Obowiązki podatników i płatników w lutym 2016 roku

  Obowiązki podatników i płatników w lutym 2016 roku

  Do 15 lutego deklaracje na formularzu DT-1 muszą złożyć właściciele środków transportowych, a więc samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów.

  czytaj więcej

 • 500 zł na dziecko: Czy praca będzie się jeszcze opłacać?

  500 zł na dziecko: Czy praca będzie się jeszcze opłacać?

  Wprowadzając Program Rodzina 500+PiS nie uwzględniło w Ocenie Skutków Regulacji przewidywanego odpływu kobiet z rynku pracy. Politycy przyznają, że mogą one wystąpić, ale bagatelizują ten problem. Może się jednak okazać, że będzie on dotyczył sporej liczby osób.

  czytaj więcej

 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Już 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) wprowadzająca do systemu prawnego zupełnie nowe świadczenie wychowawcze. Jest to realizacja programu „Rodzina 500+” i przełomowe rozwiązanie polityki rodzinnej. Program ten oznacza bardzo znaczącą pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci. Stanowi wyraźny sygnał ze strony państwa, że rodzina nie jest i nie będzie pozbawiona wsparcia państwa w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci.

  czytaj więcej

 • Przez nadmiar unijnej biurokracji tracą rolnicy

  Przez nadmiar unijnej biurokracji tracą rolnicy

  Raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wskazuje na nadmiar biurokracji przy tworzeniu programu rozwoju obszarów wiejskich. Tracą na tym rolnicy, którzy zbyt długo czekają na unijne pieniądze - powiedział w piątek członek ETO Janusz Wojciechowski.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne