renty strukturalne 2014

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu renty strukturalne 2014. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące renty strukturalne 2014.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Drogie euro winduje nasz dług

  Drogie euro winduje nasz dług

  Rząd zmienił prognozę i założył, że 31 grudnia, kiedy przelicza się nasz zagraniczny dług, euro będzie kosztować 4,35 zł. To oznacza, że nasze zadłużenie wyniesie 53 proc. PKB. Jeśli w grudniu kurs euro jeszcze wzrośnie, możemy mieć kłopoty

  czytaj więcej

 • Cięcie OFE nie pomogło. ZUS tonie

  Cięcie OFE nie pomogło. ZUS tonie

  Zakładowi zabraknie 65 mld zł rocznie na wypłatę świadczeń. Co prawda gwarantuje je państwo, ale i jego sytuacja finansowa nie jest najlepsza. A będzie gorzej. Pomogą tylko zmiany w systemie emerytalnym.

  czytaj więcej

 • Bruksela punktuje Polskę, wytyka błędy rządowi Tuska

  Bruksela punktuje Polskę, wytyka błędy rządowi Tuska

  Komisja Europejska żąda reform emerytur górniczych i rolniczych. Naszą sytuację ocenia kiepsko.

  czytaj więcej

 • Co czwarty podatnik skorzystałby z rozliczenia PIT przez fiskusa?

  Co czwarty podatnik skorzystałby z rozliczenia PIT przez fiskusa?

  Przyjmując, że rozliczenie przez administrację skarbową może objąć osoby, które uzyskują przychody z pracy, emerytury czy renty i nie korzystają przy tym z dostępnych preferencyjnych sposobów opodatkowania i odliczeń, z rozliczenia przez administrację skarbową może skorzystać przynajmniej co czwarty podatnik.

  czytaj więcej

 • Kiedy stracisz prawo do świadczenia przedemerytalnego

  Kiedy stracisz prawo do świadczenia przedemerytalnego

  Prawo do świadczenia przedemerytalnego wygasa między innymi z dniem nabycia przez osobę do niego uprawnioną nieruchomości rolnej przekraczającej określoną wielkość. Jednak najczęściej ZUS zmniejsza lub zawiesza wypłacane pieniądze z powodu zbyt wysokich dodatkowych przychodów osiągniętych przez pobierającego świadczenie.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Obowiązki podatników i płatników w lutym 2016 roku

  Obowiązki podatników i płatników w lutym 2016 roku

  Do 15 lutego deklaracje na formularzu DT-1 muszą złożyć właściciele środków transportowych, a więc samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów.

  czytaj więcej

 • 500 zł na dziecko: Czy praca będzie się jeszcze opłacać?

  500 zł na dziecko: Czy praca będzie się jeszcze opłacać?

  Wprowadzając Program Rodzina 500+PiS nie uwzględniło w Ocenie Skutków Regulacji przewidywanego odpływu kobiet z rynku pracy. Politycy przyznają, że mogą one wystąpić, ale bagatelizują ten problem. Może się jednak okazać, że będzie on dotyczył sporej liczby osób.

  czytaj więcej

 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Już 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) wprowadzająca do systemu prawnego zupełnie nowe świadczenie wychowawcze. Jest to realizacja programu „Rodzina 500+” i przełomowe rozwiązanie polityki rodzinnej. Program ten oznacza bardzo znaczącą pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci. Stanowi wyraźny sygnał ze strony państwa, że rodzina nie jest i nie będzie pozbawiona wsparcia państwa w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne