przeliczanie emerytury

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu przeliczanie emerytury. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące przeliczanie emerytury.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • 8-godzinny dzień pracy do lamusa, elastyczna dniówka w układzie zbiorowym

  8-godzinny dzień pracy do lamusa, elastyczna dniówka w układzie zbiorowym

  Czy czas pracy powinien być przeliczany na umowę, czy na pracownika? Jak zmienić przepisy o dyżurze w miejscu pracy i w domu? Czy należy rozszerzyć stosowanie klauzul opt-out? To przykładowe pytania, jakie w ramach przeglądu unijnej dyrektywy zadała partnerom społecznym Bruksela. Może być on podstawą do zmiany tych przepisów. Zdaniem uczestników debaty DGP z polskiego punktu widzenia najistotniejsze są zagadnienia dotyczące m.in. zasad wprowadzania elastycznego czasu pracy oraz wykonywania obowiązków w sektorze medycznym

  czytaj więcej

 • Warto na nowo wyliczyć emeryturę, jeśli się nadal zarabia

  Warto na nowo wyliczyć emeryturę, jeśli się nadal zarabia

  Osoby, które pracują po przyznaniu świadczenia na starych zasadach, mają prawo ubiegać się o jego podwyższenie. Prawie zawsze muszą jednak wykazać większe wynagrodzenie niż przed nabyciem uprawnień.

  czytaj więcej

 • Zmieni się sposób wyliczania emerytur w zależności od przeciętnej długości życia po przejściu na emeryturę

  Zmieni się sposób wyliczania emerytur w zależności od przeciętnej długości życia po przejściu na emeryturę

  Nowela, przygotowana przez posłów SLD, dotyczy m.in. sposobu wyliczania emerytur w zależności od przeciętnej długości życia po przejściu na emeryturę. Zaproponowano, by osoba przechodząca na emeryturę mogła zdecydować się na to, by do wyliczenia emerytury przyjąć ogłaszane przez GUS tablice dalszego trwania życia obowiązujące w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego, a nie obowiązujące w dacie przyznania świadczenia.

  czytaj więcej

 • Ekspert: Zmiany w przepisach to ukłon wobec emerytów

  Ekspert: Zmiany w przepisach to ukłon wobec emerytów

  Nowelę ustawy o emeryturach i rentach z FUS prezydent podpisał 13 kwietnia. Najważniejszym jej elementem jest doprecyzowanie zasad wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości świadczenia emerytalnego.

  czytaj więcej

 • Wielkie przedsiębiorstwo to serce regionu. Do zawału

  Wielkie przedsiębiorstwo to serce regionu. Do zawału

  Wielkie przedsiębiorstwo staje się sercem regionu. Jeśli jest silne, cały organizm kwitnie jak Bełchatów w latach 80. Gorzej, jeśli mięsień szwankuje. Dla podlaskich Łap skończyło się zawałem

  czytaj więcej

 • Emerytury: Kolejne zmiany w kwestii przeliczania kapitału początkowego

  Emerytury: Kolejne zmiany w kwestii przeliczania kapitału początkowego

  Wiele lat temu, na początku tego stulecia zebrałam dokumenty dotyczące dawnych zarobków sprzed 1999 r. i zaniosłam do ZUS, by wyliczono mi kapitał początkowy. Potem coś się w zasadach wyliczania zmieniło raz i drugi. Poszłam do ZUS, wyliczono mi kapitał powtórnie, trochę korzystniej. Teraz znów czytam, że z początkiem maja nastąpiły kolejne zmiany. Czy mam pisać nowy wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie kapitału, czy poczekać, aż uzyskam wiek emerytalny? Może wtedy wystarczy złożyć wniosek raz a dobrze, w oparciu o wszystkie przeszłe i przyszłe poprawki przepisów – zastanawia się pani Agata

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Biedaprzedsiębiorcy. Sól polskiej gospodarki czy krwiożercy pasący się na pracownikach?

  Biedaprzedsiębiorcy. Sól polskiej gospodarki czy krwiożercy pasący się na pracownikach?

  Przedsiębiorcy, sól polskiej gospodarki. Ci średni i ci całkiem malutcy. To sektor, który odpowiada za 66 proc. PKB wytwarzanego przez firmy i w którym pracuje 60 proc. zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Kapitaliści. Krwiożercy pasący się na pocie zatrudnianych przez siebie pracowników. Którym nie płacą, a jeśli już, to najniższą krajową. Najchętniej na czarno, pod stołem. To ci, którzy nie chcą się dzielić i kombinują na podatkach. Bo przecież jak ktoś ma własny interes, to musi spać na pieniądzach. Jednak mało komu przyjdzie do głowy, że gros tych kapitalistów to biedafirmy.Biedaprzedsiębiorcy: Sól polskiej gospodarki czy krwiożercy pasący się na pracownikach

  czytaj więcej

 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby emerytura z ZUS była wyższa

  Jakie warunki trzeba spełnić, aby emerytura z ZUS była wyższa

  Osoby pobierające świadczenia mają prawo występować o przeliczenie wysokości wypłaty, jeśli znajdą nowe dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość zarobków.

  czytaj więcej

 • Praca w Niemczech utrudni ustalenie emerytury

  Praca w Niemczech utrudni ustalenie emerytury

  Problem dotyczy szczególnie tych, którzy wyjechali z kraju przed 1990 rokiem. Ich sytuację komplikuje duża liczba aktów prawnych zmieniających się na przestrzeni lat

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Zasadą w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest objęcie postępowaniem wszystkich wierzytelności w stosunku do dłużnika.

  czytaj więcej

 • Związkowcy: Koniec z obniżaniem wypłat wcześniejszym emerytom

  Związkowcy: Koniec z obniżaniem wypłat wcześniejszym emerytom

  Osoby, które wcześniej zakończyły pracę, nie powinny być karane obniżką świadczeń po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Przepisy nie mogą działać wstecz.

  czytaj więcej

 • Niższy wiek emerytalny najwcześniej w 2018 r.

  Niższy wiek emerytalny najwcześniej w 2018 r.

  ZUS chce 9-miesięcznego vacatio legis dla prezydenckiego projektu ustawy, bo nie ma systemu komputerowego do wdrożenia nowych przepisów. Szybkie wejście w życie regulacji mogą też opóźnić spory partnerów społecznych.

  czytaj więcej

 • Wiktorowska: ZUS, czyli organ dwóch prędkości

  Wiktorowska: ZUS, czyli organ dwóch prędkości

  ZUS powinien być instytucją, która troszczy się o prawa ubezpieczonych. Tu bowiem wpływają pieniądze z ich składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe czy środki z otwartych funduszy emerytalnych. Skoro więc ZUS funkcjonuje dzięki pieniądzom Polaków, to powinien im służyć. Tyle teoria. Gorzej z praktyką. 

  czytaj więcej

 • Jednorazowy dodatek do emerytur krok po kroku. Wszystko, co musisz wiedzieć o pomocy dla seniora

  Jednorazowy dodatek do emerytur krok po kroku. Wszystko, co musisz wiedzieć o pomocy dla seniora

  Od 1 marca wysokość wszystkich świadczeń wypłacanych przez organy rentowe ulegnie zwiększeniu o 0,24 proc. Natomiast osoby otrzymujące renty i emerytury niższe niż 2 tys. zł mogą liczyć na jednorazowe wsparcie.

  czytaj więcej

 • ZUS ignoruje orzeczenia sądów i TK: Nie chce przeliczać świadczeń wcześniejszym emerytom

  ZUS ignoruje orzeczenia sądów i TK: Nie chce przeliczać świadczeń wcześniejszym emerytom

  Zakład nie chce przeliczać świadczeń wcześniejszym emerytom, którzy złożyli wniosek o emeryturę powszechną po 31 grudnia 2012 r. Na nic zdają się wyroki sądów i stanowisko TK.

  czytaj więcej

 • Kiedy ceny nie rosną, waloryzacja jest symboliczna

  Kiedy ceny nie rosną, waloryzacja jest symboliczna

  Podczas marcowej waloryzacji emerytur moja 73-letnia mama dostała 3,80 zł podwyżki emerytury i 50 zł dodatku. Dlaczego tak mało? Od kogo i od czego zależy wysokość podwyżki świadczeń – pyta pani Marlena.

  czytaj więcej

 • Niższy wiek emerytalny pod znakiem zapytania

  Niższy wiek emerytalny pod znakiem zapytania

  Zaledwie pięć dni mają pracodawcy i związki zawodowe na ustalenie wspólnego stanowiska w sprawie prezydenckiego projektu obniżenia wieku emerytalnego. Na 9 maja zostało bowiem wyznaczone spotkanie ostatniej szansy zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Obecnie każda ze stron broni swojego stanowiska, nie godząc się na żadne ustępstwa.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne