emerytura po zmarłym małżonku

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu emerytura po zmarłym małżonku. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące emerytura po zmarłym małżonku.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Renta, zasiłek i odszkodowanie: Co przysługuje pracownikowi, który z powodu choroby nie pracuje

  Renta, zasiłek i odszkodowanie: Co przysługuje pracownikowi, który z powodu choroby nie pracuje

  Pracownik, który stał się niezdolny do pracy ma prawo między innymi do zasiłku chorobowego i wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Może otrzymać również odszkodowanie i rentę. Zobacz, co jeszcze mu przysługuje.

  czytaj więcej

 • Jak odziedziczyć oszczędności zmarłego

  Jak odziedziczyć oszczędności zmarłego

  Po śmierci ojca byliśmy zmuszeni rozpocząć poszukiwania majątku spadkowego. Oprócz niewielkiego mieszkania i kilkuletniego samochodu pozostawił również oszczędności, które gromadził na poczet przyszłej emerytury. Prawnik poinformował nas, że spadkobiercy mają prawo również do tych pieniędzy. Gdzie ich szukać i kto nam może pomóc w odziedziczeniu oszczędności i załatwieniu wszystkich formalności? Czy pieniądze odłożone na poczet przyszłej emerytury możemy odziedziczyć?

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Wyjście rolników z ZUS. KRUS wyjaśnia wątpliwości

  Wyjście rolników z ZUS. KRUS wyjaśnia wątpliwości

  Tylko do końca czerwca osoby wykluczone z ubezpieczenia społecznego rolników z powodu wykonywania niewielkich prac na podstawie umów-zleceń mogą składać wnioski o przywrócenie do systemu rolniczego.

  czytaj więcej

 • Zatrudniony nie żyje, ale rozliczenia zostały

  Zatrudniony nie żyje, ale rozliczenia zostały

  Przyjmuje się, że małżonek nie musi spełniać warunków do renty rodzinnej przy nabyciu prawa do należności po zmarłym pracowniku. Jednak w przypadku świadczeń innych niż odprawa pośmiertna traci na tym podatkowo

  czytaj więcej

 • Zaawansowany wiek pozwala na otrzymanie większego zachowku

  Zaawansowany wiek pozwala na otrzymanie większego zachowku

  Osoby najbliższe mają zagwarantowany udział w spadku. Jeżeli w chwili jego otwarcia są trwale niezdolne do pracy jego wysokość rośnie. Brak kodeksowej definicji tego pojęcia pozwala przyjąć, że emeryt należy do tej kategorii uznał Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich.

  czytaj więcej

 • Dziedziczenie emerytur: Co ze składkami w OFE i ZUS po śmierci pracownika

  Dziedziczenie emerytur: Co ze składkami w OFE i ZUS po śmierci pracownika

  Środki zgromadzone w OFE i ZUS mogą być dziedziczone przez spadkobierców ubezpieczonego lub przez osoby przez niego wskazane.

  czytaj więcej

 • Do czego ma prawo konkubent po rozpadzie związku

  Do czego ma prawo konkubent po rozpadzie związku

  Konkubinat to nieformalny związek dwóch osób pozostających we wspólnym pożyciu, które nie decydują się na jego usankcjonowanie w świetle prawa, a więc nie zawierają małżeństwa. Warto jednak wiedzieć, że ten nieformalny charakter – przez wielu postrzegany jako zaleta – po rozpadzie związku może być poważną wadą

  czytaj więcej

 • Zmiany w zasiłkach i zwolnieniach lekarskich: Więcej uprawnionych do świadczeń

  Zmiany w zasiłkach i zwolnieniach lekarskich: Więcej uprawnionych do świadczeń

  Spośród trzech dużych grup znowelizowanych przepisów zasiłkowych najwcześniej wchodzą w życie te rozszerzające kategorie uprawnionych. Okazuje się jednak, że nie rozwiązują wszystkich problemów

  czytaj więcej

 • Wybory 2015: Jakie zmiany w emeryturach proponują partie

  Wybory 2015: Jakie zmiany w emeryturach proponują partie

  Propozycja prezydenta Dudy przewiduje obniżenie wieku emerytalnego: dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn - 65 lat. Chętni mogliby pracować dłużej. Oznacza to odwrócenie reformy z 2012 r., która wydłużyła wiek emerytalny do 67 lat, zrównując go również stopniowo dla obu płci. Jakie inne zmiany w emeryturach proponują politycy przed wyborami?

  czytaj więcej

 • 8 formalności, jakie musisz dopełnić po śmierci krewnego

  8 formalności, jakie musisz dopełnić po śmierci krewnego

  Śmierć osoby bliskiej należy najpierw zgłosić lekarzowi i urzędnikowi stanu cywilnego. Dopiero wtedy uprawniona osoba może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy.

  czytaj więcej

 • Firma sama ustali, kto dostanie odprawę pośmiertną

  Firma sama ustali, kto dostanie odprawę pośmiertną

  Pracodawca nie musi czekać na decyzję ZUS przyznającą członkom rodziny zmarłego prawo do renty rodzinnej. Ponosi jednak odpowiedzialność, gdy dokona wypłaty na rzecz osób, którym prawo do niej nie przysługuje.

  czytaj więcej

 • Inna waloryzacja i jednorazowy dodatek: Co może zmienić się w emeryturach po wyborach

  Inna waloryzacja i jednorazowy dodatek: Co może zmienić się w emeryturach po wyborach

  Emerytury napędzają tegoroczną kampanię wyborczą. Liderzy partyjni zdają sobie sprawę, że kwestia przyszłych świadczeń może im pomóc zdobyć głosy Polaków, dlatego niemal wszyscy proponują obniżenie wieku emerytalnego. A jeśli nie mogą tego zrobić  - jak w przypadku PO - obiecują wyższe wypłaty już w przyszłym roku. Jakich reform możemy spodziewać się w emeryturach od października?

  czytaj więcej

 • Jakie formalności trzeba załatwić po śmierci bliskiego?

  Jakie formalności trzeba załatwić po śmierci bliskiego?

  Zgon najbliższej nam osoby zawsze jest traumatycznym przeżyciem, ale stanowi także problem natury formalnej. W Polsce bowiem umiera dziennie ponad 1000 osób, państwo zaś musi zadbać o to, aby we wszelkich rejestrach dane były aktualne. A to oznacza obowiązki dla najbliższych zmarłego.

  czytaj więcej

 • Od wypłaty środków z OFE po zmarłym płaci się podatek

  Od wypłaty środków z OFE po zmarłym płaci się podatek

  Po śmierci cioci dowiedziałem się, że jako członek OFE wskazała mnie jako osobę uposażoną – pisze pan Krzysztof. – Czy te pieniądze mam rozliczyć w urzędzie skarbowym jako spadek – pyta czytelnik.

  czytaj więcej

 • Renta rodzinna należna nawet po 25 urodzinach

  Renta rodzinna należna nawet po 25 urodzinach

  Prawo to może przysługiwać po osiągnięciu limitu wieku, o ile uprawniony uczy się na ostatnim roku studiów. Ustalenie tego zależy od zapisów regulaminu szkoły wyższej

  czytaj więcej

 • Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o rentę rodzinną?

  Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o rentę rodzinną?

  Śmierć ojca, matki czy małżonka dla wielu rodzin oznacza także utratę środków do życia. Celem instytucji renty rodzinnej jest zabezpieczenie bytu finansowego bliskich zmarłego. Ile wynosi takie świadczenie i kto może się o nie ubiegać?

  czytaj więcej

 • Renta rodzinna wprost z konstytucji. ZUS nie odmówi rozwiedzionym prawa do świadczenia

  Renta rodzinna wprost z konstytucji. ZUS nie odmówi rozwiedzionym prawa do świadczenia

  ZUS, odmawiając rozwiedzionym prawa do świadczenia, stosuje regulację, która nie istnieje. Sąd Okręgowy w Lublinie postanowił ukrócić tę praktykę.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne