Porady

4 stycznia 2018 r.

Osoby występujące o takie świadczenie powinny jednak zwrócić uwagę, że do wniosku o przyznanie świadczenia konieczne jest dołączenie dokumentu stwierdzającego fakt zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej

Rolnicy wciąż z prawem do wcześniejszej emerytury4 stycznia 2018 r.

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nadal przyjmuje wnioski o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Prawo do takiego świadczenia mają jednak tylko te osoby, które do 31 grudnia 2017 r. ukończyły 55 (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Takie osoby obowiązkowo muszą też posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej.

24 stycznia 2017 r.

W środę, 26 stycznia, w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodzinny będzie rozpatrzony senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 778).

ZUS nie zmieni decyzji najbiedniejszym24 stycznia 2017 r.

Organ rentowy nie będzie mógł zmieniać decyzji, jeżeli wiązałyby się to z nadmiernym obciążeniem dla osoby zainteresowanej. Dotyczy to sytuacji osobistej emeryta, materialnej, wieku, stanu zdrowia lub innych szczególnych okoliczności. Taka zasada będzie dotyczyć spraw, w których błąd leżał po stronie ZUS. Rząd zaproponował złagodzenie przepisów, które w wersji senackiej miały dotyczyć kapitału początkowego.

12 stycznia 2017 r.

Od 1 lipca wejdą w życie przepisy podwyższające kwotę wolną od potrąceń i egzekucji, dzięki czemu zadłużeni emeryci i renciści otrzymają wyższą wypłatę świadczenia

Korzystne zmiany dla emerytów i rencistów w 201712 stycznia 2017 r.

Wiek emerytalny ulega obniżeniu, za to świadczenia podwyższeniu. W 2017 r. wchodzą w życie istotne zmiany w przepisach emerytalno-rentowych. Już od 1 stycznia obowiązują regulacje umożliwiające uzyskanie świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które opiekowały się osobami niepełnosprawnymi.

3 stycznia 2017 r.

Wyrok trybunału z pewnością ucieszy polskich emerytów i rencistów toczących boje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Rencistka wygrywa w Strasburgu. To ważny wyrok dla Polaków walczących z ZUS3 stycznia 2017 r.

Belane Nagy jest obywatelką Węgier. Od maja 1975 r. do 1997 r. była zatrudniona i odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne. Od kwietnia 2001 r. nabyła uprawnienia do renty w związku z orzeczonym 67-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu, trwałą niepełnosprawnością i przepracowaniem minimalnej liczby lat. Stan zdrowia kobiety potwierdziły kontrole przeprowadzone kolejno w 2003, 2006 i 2007 r. Po zmianie metodologii badania zakresu nieprzydatności do pracy uszczerbek Nagy został zmniejszony do 40 proc., a ona sama w 2010 r. została pozbawiona świadczenia. Starała się podważyć decyzję w sądzie, ale powództwo zostało oddalone.

28 listopada 2016 r.

Zmniejszenie wysokości świadczeń obejmie nie tylko emerytury, ale także renty byłych esbeków.

Niższe renty rodzinne dla wdów po esbekach28 listopada 2016 r.

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku Sejm przegłosuje rządowy projekt nowelizacji ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 708). Na jego podstawie już od 1 października 2017 r. wszystkie świadczenia pobierane przez byłych funkcjonariuszy UB i SB zostaną obniżone do wysokości przeciętej emerytury wypłacanej przez ZUS. Ta nowa wielkość będzie ogłaszana przez prezes ZUS w formie komunikatu w Monitorze Polskim.

Reklama