Emerytury powszechne

11 października 2018 r.

Projekt ustawy o PPK nie wyklucza przy tym jednoczesnego prowadzenia PPE i PPK przez przedsiębiorców.

Co zrobić, gdy PPE nie zdąży zastąpić PPK11 października 2018 r.

W Sejmie zakończyły się właśnie prace nad ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. PPK mają być dodatkową formą zabezpieczenia na emeryturę, finansowaną głównie przez pracodawców i pracowników, oraz – w pewnym zakresie – również przez państwo.

8 października 2018 r.

Nowy wzór ma kosztować więcej niż 7 mld zł, choć dokładnej kwoty nie znamy

Waloryzacja socjalna w 2019 roku: Minimum 70 złotych podwyżki świadczenia dla emerytów i rencistów w 2019 roku8 października 2018 r.

Rząd rozważa nowy mechanizm waloryzacji emerytur i rent. Jest już gotowy projekt ustawy. - Przewiduje on, że emeryci i renciści dostaną w przyszłym roku minimum 70 zł podwyżki – powiedział DGP jeden z ministrów. Na więcej mogą liczyć, ci którym większa podwyżka będzie wynikała ze wskaźnika inflacji. 

26 września 2018 r.

Borys zwracał uwagę, że w ustawie znalazł się zapis o prywatności środków.

Sejm przyspiesza prace nad PPK26 września 2018 r.

Komisja Finansów proce duje projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i zamierza przy gotować sprawozdanie już na najbliższe posiedzenie Sejmu. Możliwe więc, że już w przyszłym tygodniu odbędzie się drugie czytanie projektu.

21 września 2018 r.

Z projektem PPK wiąże się zatem kilka rodzajów ryzyka: rynkowe, związane z rynkiem kapitałowym; polityczne, polegające na tym, że pieniądze mogą zostać zmarnowane na pomysły kompletnie idiotyczne, i w końcu prawne.

PPK? Dziękuję, nie chcę być inwestorem ratunkowym [OPINIA]21 września 2018 r.

Wolałbym, żeby Pracowniczych Planów Kapitałowych w ogóle nie było. Nie miałbym wtedy związanego z tym rządowym programem problemu. Tymczasem wątpliwości mam ogromne i mają one liczne źródła. Jednocześnie mój sceptycyzm nie jest stuprocentowy i zdaję sobie sprawę, że może być oznaką nadmiernej ostrożności. Przy wszystkich moich zastrzeżeniach do PPK nie mogę przecież wykluczyć, że uczestnicy tego programu będą mieć na starość więcej pieniędzy.

14 września 2018 r.

Czy polski ubezpieczony nie dopłaci do emerytury dla osoby, która większość składek odprowadziła na Ukrainie?

Polska dopłaci cudzoziemcom do emerytur. Ale boomu raczej nie będzie14 września 2018 r.

Polska sukcesywnie zawiera umowy międzynarodowe dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego z kolejnymi krajami. Na ich podstawie cudzoziemcy mogą dostać polską emeryturę. Ale na razie nie ma powodów do obaw o nadmierne uszczuplenie stanu finansów FUS. Minimalne świadczenie będzie bowiem należne tylko tym, którzy w Polsce wypracują wymagany staż.