Emerytury powszechne

8 stycznia 2018 r.

Boom emerytalny w ZUS

Boom emerytalny w ZUS8 stycznia 2018 r.

Polacy chętnie skorzystali z obniżenia wieku emerytalnego. Do końca ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął ponad 424 tys. wniosków o przyznanie świadczenia na podstawie tzw. ustawy wiekowej. W tej grupie 173 tys. osób były aktywne zawodowo, a 134 tys. pobierały świadczenia z ZUS (m.in. renty lub świadczenia przedemerytalne). Około 120 tys. wnioskodawców było zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i korzystało z pomocy społecznej.

Reklama