Emerytury powszechne

15 maja 2017 r.

Tylko 3 lata ZUS będzie mieć na naprawienie swojego błędu w przypadku przyznania świadczenia lub nieprawidłowego ustalenia wysokości wypłaty.

Emeryt może zwiększyć świadczenie w każdej chwili15 maja 2017 r.

Zmiana prawomocnej decyzji organu rentowego na korzyść świadczeniobiorcy może nastąpić w każdym czasie. W tym przypadku nie mają zastosowania terminy przewidziane dla wzruszenia decyzji – wyjaśnia DGP Zakład Ubezpieczeń Społecznych, odpowiadając na wątpliwości dotyczące nowego brzmienia art. 114 ustawy emerytalnej.

Prawo na co dzień

Reklama