Emerytury powszechne

23 lipca 2018 r.

SN w uzasadnieniu wskazał, że sprawa dotyczy osoby, która nie podjęła po uzyskaniu emerytury pracy, ani działalności zarobkowej.

Przeliczenie emerytury tylko po zatrudnieniu 23 lipca 2018 r.

Uzyskanie – po rozwiązaniu umowy o pracę i przejściu na emeryturę – wynagrodzenia z tytułu tej umowy nie daje prawa do ponownego przeliczenia emerytury. Przeliczenie takie jest możliwe tylko wtedy, gdy emeryt ponownie się zatrudni lub podejmie inną działalność zarobkową i gdy od nowych przychodów odprowadzone będą składki na ZUS.

18 lipca 2018 r.

Jednym z istotniejszych zapisów opublikowanej wczoraj wersji projektu ustawy o PPK jest pojawienie się w nim polityki inwestycyjnej.

PPK pozwolą zarabiać lepiej niż na lokatach?18 lipca 2018 r.

Firmy zarządzające pracowniczymi planami kapitałowymi będą musiały zarobić dla oszczędzających więcej, niż gdyby kupili oni pięcioletnie obligacje skarbowe. Tylko w takim wypadku otrzymają specjalną premię. Takie rozwiązania mają się znaleźć w ostatecznej wersji projektu ustawy o PPK.

29 czerwca 2018 r.

Jednym z obszarów wpływu przedstawicieli pracowników jest kwestia wysokości oraz zasad wpłat do PPK

Związki zawodowe zdecydują o PPK? Ich rola może być iluzoryczna29 czerwca 2018 r.

W ostatniej wersji projektu ustawy o PPK związki zawodowe zyskują nową siłę – m.in. gdy chodzi o wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK. Nie wystarczy już ich opinia – potrzebna będzie zgoda. Są jednak wątpliwości: jak wyłaniać przedstawicieli pracowników, co robić w razie braku porozumienia między nimi oraz czy pominięcie ich głosu spotka się z sankcją?