Emerytury powszechne

18 lipca 2017 r.

Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego przynosi kilkuprocentowy wzrost świadczenia.

Emeryci się bogacą. Coraz więcej osób dostaje ponad 5 tys. zł18 lipca 2017 r.

87,5 tys. osób pobiera z ZUS świadczenia przekraczające 5 tys. zł. To aż o 30,4 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Nie zmienia to faktu, że grupa osób otrzymujących niskie świadczenia, nieprzekraczające 1400 zł brutto (1177 zł na rękę, czyli prawie trzykrotnie mniej, niż kosztuje miesięczne utrzymanie więźnia), jest znacznie większa. Takie pieniądze otrzymuje ponad milion osób, czyli co piąty emeryt. Ich liczba po marcowej waloryzacji była tylko o 2,3 proc. (o 25 tys.) mniejsza niż przed rokiem.

11 lipca 2017 r.

Wcześniejsi emeryci w kolejce do doradcy11 lipca 2017 r.

Prawie 60 tys. klientów obsłużyli w ciągu pierwszych pięciu dni swojej pracy doradcy emerytalni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W całej Polsce we wszystkich oddziałach zakładu porad udziela 595 przeszkolonych pracowników mających dostęp do kont emerytalnych.

Prawo na co dzień

Reklama