Emerytury pomostowe

21 kwietnia 2015 r.

Emerytury pomostowe: Zatrudniony musi wiedzieć o wykazie stanowisk pracy w szczególnych warunkach21 kwietnia 2015 r.

Przedsiębiorcy mają mieć obowiązek informowania podwładnych o prowadzeniu wykazu stanowisk, na których jest wykonywana praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Taką zmianę zakłada poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych, przedłożony przez SLD. Dokument ten powstał z inicjatywy OPZZ.

Prawo na co dzień

Galerie

reklama