Emerytury mundurowe

5 czerwca 2017 r.

Ustawa trafiła do parlamentu jako projekt obywatelski, wykonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r.

Celnikowi będzie trudniej o emeryturę mundurową5 czerwca 2017 r.

Od przyszłego roku funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zostaną włączeni do systemu zaopatrzeniowego. Senat przyjął bez poprawek ustawę z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...). Celnicy będą przechodzić na emeryturę po ukończeniu 55 roku życia, mając na swoim koncie 15 lat służby w resortach siłowych. Problematyczna jest jednak kwestia minimalnego stażu uprawniającego do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej.

12 kwietnia 2016 r.

Kwestię zbiegu prawa do dwóch świadczeń w przypadku mundurowych regulują dwie ustawy.

Były żołnierz musi wybrać jedną emeryturę12 kwietnia 2016 r.

Rok temu w wieku 69 lat i po 26 latach zakończyłem pracę w prywatnej firmie. Cały ten czas pracodawca płacił za mnie składki. Jednak wcześniej przez 24 lata mojego życia byłem żołnierzem zawodowym. Z armii zostałem zwolniony z powodu stanu zdrowia związanego z przebiegiem służby wojskowej i zaliczony do III grupy inwalidzkiej. Teraz pozostaje sprawa emerytury. ZUS nie chce mi doliczyć do tej cywilnej wszystkich okresów służby wojskowej. Twierdzi, że do stażu ubezpieczeniowego może dodać tylko służbę zasadniczą. Nie rozumiem, dlaczego urzędnicy nie chcą uwzględnić całego stażu – pisze pan Zbigniew.

25 czerwca 2014 r.

Liczba chętnych do pozostania w OFE nadal znikoma

Ustawa o OFE trafi do TK. Bo narusza zaufanie25 czerwca 2014 r.

Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz skieruje do Trybunału Konstytucyjnego skargę na niekonstytucyjność ustawy, która pozwoliła na przekazanie połowy aktywów OFE do ZUS. Jej zdaniem przepisy naruszają zasadę zaufania do państwa. Wniosek będzie gotowy w ciągu kilku tygodni.

Reklama