statystyki

Waloryzacja świadczeń z ZUS: W przyszłym roku niższa podwyżka emerytur i rent

autor: Marek Opolski30.07.2013, 07:17; Aktualizacja: 30.07.2013, 07:55
Emeryci i renciści nie mogą liczyć na zbyt wysoką podwyżkę swoich świadczeń w 2014 r.

Emeryci i renciści nie mogą liczyć na zbyt wysoką podwyżkę swoich świadczeń w 2014 r.źródło: ShutterStock

Jeśli sprawdzą się rządowe prognozy, w 2014 r. świadczeniobiorcy mogą się spodziewać niewielkiego, bo tylko 2-procentowego podniesienia swoich wypłat z ZUS. Wzrośnie wysokość m.in. świadczenia przedemerytalnego i renty socjalnej. Przeciętnie o niespełna 40 zł.

Reklama


Reklama


W marcu każdego roku ZUS waloryzuje emerytury, renty oraz inne wypłacane świadczenia. Podwyższa je o wskaźnik wyliczony w sposób określony przepisami ustawy emerytalnej. Wyjątkowo w 2012 r. podwyżka miała charakter kwotowy (prawie wszystkie świadczenia zostały podwyższone o jednakową wartość), ale w 2013 r. powrócono do procentowej metody. Wszystko wskazuje na to, że i w 2014 r. taki sposób waloryzacji zostanie utrzymany.

Inflacja i wzrost płac

Pierwszym czynnikiem, który decyduje o wysokości wskaźnika waloryzacji, jest poziom inflacji w poprzednim roku kalendarzowym (tj. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem lub dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów – w zależności od tego, który z nich jest wyższy). Zależy on również od realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Przepisy gwarantują bowiem, że musi on zostać zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac. Zwiększenie wskaźnika waloryzacji może być jednak wyższe, jeśli uzgodni tak Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych. Negocjacje w tej sprawie odbywają się w czerwcu każdego roku poprzedzającego podwyżkę. Przed ich rozpoczęciem rząd przedstawia partnerom społecznym komisji informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym o wielkości wskaźnika inflacji. Jeśli w terminie 14 dni od przekazania tych informacji komisja uzgodni w drodze uchwały wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji, minister pracy i polityki społecznej ją ogłasza.

Jeżeli jednak Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych nie uzgodni stanowiska w przewidzianym terminie, Rada Ministrów, w ciągu 21 dni od zakończenia negocjacji wydaje rozporządzenie, w którym określa takie zwiększenie.

Podwyżki dzięki waloryzacji

Podwyżki dzięki waloryzacji

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Brak zgody

Tak jak w poprzednich latach, również i w czerwcu br., w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, przeprowadzane były negocjacje dotyczące zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Strona rządowa zaproponowała pozostawienie zwiększenia tego wskaźnika na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu płac, argumentując to przede wszystkim trudną sytuacją finansów publicznych. Przedstawiciele związków zawodowych nie zgodzili się z przedstawioną propozycją. Uważali, że wysokość takiego zwiększenia w 2014 r. powinna kształtować się na poziomie 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. W trakcie dwóch posiedzeń komisji, które miały miejsce 24 i 26 czerwca br., strony nie doszły do porozumienia.

W związku z nieuzgodnieniem przez komisję omawianej kwestii wysokość zwiększenia określiła Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Tak jak należało przypuszczać, zostało ono ustalone na minimalnym ustawowym poziomie wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r.

Tylko 2 proc. więcej

Taka decyzja sprawia, że emeryci i renciści nie mogą liczyć na zbyt wysoką podwyżkę swoich świadczeń w 2014 r. Jeśli sprawdzą się makroekonomiczne prognozy rządu (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2013 r. na poziomie 101,9 proc. oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r. w wysokości 1,2 proc.), wskaźnik waloryzacji w 2014 r. wyniesie 102,14 proc.

Gdyby emerytury i renty zostały podwyższone takim współczynnikiem w marcu 2014 r., uprawnieni otrzymaliby średnio niespełna 40 zł podwyżki, uwzględniając, że przeciętne świadczenie wynosi obecnie 1863,08 zł. To oczywiście kwota brutto, od której trzeba jeszcze odjąć zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną. Na jeszcze niższą kwotę mogłyby liczyć osoby uprawnione do minimalnych świadczeń (patrz tabela).

Nieznacznie więcej otrzymałyby osoby uprawnione do minimalnych rent wypadkowych. Pobierający najniższe świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz najniższą rentę rodzinną wypadkową otrzymaliby 1018,72 zł (o 21,34 zł więcej od obecnych 997,38 zł). Z kolei osoby uprawnione do najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową mogłyby liczyć na wzrost świadczenia o 16,38 zł (do 781,88 zł z obecnych 765,50 zł).

Inne podwyżka

Od 1 marca 2014 r. wzrosną również świadczenia przysługujące w stałych ryczałtowych kwotach. Jeśli wskaźnik waloryzacji wyniesie 102,14 proc., przyszła kwota nowo przyznawanego świadczenia przedemerytalnego osiągnie 996,66 zł (wzrost o ponad 20 zł z obecnych 975,78 zł). Z kolei renta socjalna (stanowiąca 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) zostałaby podwyższona do kwoty 713,11 zł (wzrost o niecałe 15 zł z obecnych 698,17 zł). W tej samej wysokości od 1 marca 2014r. przysługiwałoby świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

W ramach waloryzacji, która będzie miała miejsce w 2014 r., podwyższone zostaną również kwoty dodatków do świadczeń (patrz tabela).

Zmniejszenie wypłat

Od 1 marca 2014 r. zostaną również podwyższone kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury i renty w wyniku osiągania przychodu z działalności zarobkowej. Jeśli wskaźnik waloryzacji wyniesie 102,14 proc., wzrosną one do:

● 560,87 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

● 420,68 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

● 476,77 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

W ramach przyszłorocznej podwyżki wzrośnie też gwarantowana kwota świadczenia i zasiłku przedemerytalnego zmniejszanego wskutek osiągania przychodu przekraczającego 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie wyższego od 70 proc. przeciętnej płacy. Jeśli sprawdzą się wspomniane prognozy, kwota takiej gwarancji wyniesie 498,32 zł.

Podstawa prawna

Art. 88–89 i art. 94 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 lipca 2013 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 816).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • widz(2013-08-02 13:24) Odpowiedz 00

  Na emerycie zawsze szuka się oszczędnosci bo jest najsłabszy poza tymi co nie korzystają z ZUS.Poszukajcie oszczędnosci u siebie-13te pensje.Przecież rok ma 12-scie miesięcy.To nie są nagrody bo wyróznienia daje się najlepszym.

 • Czes(2013-08-03 20:18) Odpowiedz 00

  Myślę, że emeryci i renciści powinni zrewanżować się odpowiednią postawą przy urnach wyborczych i podczas referendów odwłujących ze stanowisk obecnie rządzących także w samorządach.

 • papla(2013-08-09 21:33) Odpowiedz 00

  Panowie posłowie z rządu może tak się zamienimy z dochodami,my emeryci będziemy pobierać wasze dochody które otrzymujecie,a Panowie z rządu będą pobierać nasze emerytury które otrzymujemy bardzo niskie, i wtedy może porozmawiamy jak wam się żyje z tych lichych pieniędzy.

 • rencista(2013-08-15 20:00) Odpowiedz 00

  to chyba jakis zart juz w 2013 praktycznie podwyzki nie odczulem

 • mysz(2013-08-09 13:14) Odpowiedz 00

  Denerwujemy się, że waloryzacja 2,14 % urąga przyzwoitości. A co powiecie na wiadomość z ostatniej chwili, przeczytaną w Gazecie Wyborczej: " waloryzacja emerytur w roku 2014 będzie symboliczna i wyniesie najwyżej 1%".

 • emer(2013-08-23 06:40) Odpowiedz 00

  Wystarczy myśleć idąc na wybory.Wystarczy pilnować urn i liczących głosy
  Da Bóg doczekać sprawiedliwosci

 • zx(2013-08-03 12:14) Odpowiedz 00

  Rozumiem że masz fobie w temacie PiS ale zwykła uczciwość wobec faktów jest wskazana .To PiS przywrócił waloryzację coroczną wcześniej wstrzymaną przez SLD i to Kaczyński wprowadzil zasadę że do inflacji przy waloryzowaniu świadczeń dodaje się minimum 20% realnego wzrostu płac.

  TU sobie odświez pamięć: http://finanse.wp.pl/kat,1342,title,Premier-bedzie-coroczna-waloryzacja-rent-i-emerytur,wid,8795440,wiadomosc.html

 • Emeryt ekonomista(2013-08-04 11:15) Odpowiedz 00

  O taką sumę jaką ZUS pomniejszy rewaloryzację,taka suma nie wpłynie do handlu i usług ,bo emeryci nie składają pieniędzy,tylko je natychmiast wydają je na artykuły pierwszej potrzeby,a wiadomo że handel przynosi zyski Państwu i utrzymuje miejsca pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych.

 • emerytka(2013-08-05 09:01) Odpowiedz 00

  Tusk okradł emerytów wielokrotnie...najpierw w sposób trwały obniżył emerytury milionom Polaków poprzez niezgodną z prawem waloryzację kwotową,następnie poprzez zaniżanie wskaźnika waloryzacji ! Okradanie najbiedniejszych i najsłabszych woła o pomstę do nieba!

 • Leon(2013-07-31 11:19) Odpowiedz 00

  Tusk i jego banda to złodzieje i jak najszybciej powinni iść do ciupy.

 • 123(2013-08-05 07:53) Odpowiedz 00

  dadza wyzsza bo sa lokalne wybory które PO przegra

 • Rencista(2013-08-03 18:38) Odpowiedz 00

  Panie Premierze jak żyć- Premier odpowiada - KRUTKO.
  Znowu K****a dostanę 7 zł co z tym zrobić.
  Odeślę Premierowi Donaldowi

 • JBT.(2013-08-23 18:23) Odpowiedz 00

  do poz nr.75,emer. Idąc trzeba myśleć, masz rację, lecz trzeba tez myśleć, kreśląc swego kandydata.Kto ma pilnować urn, komisje sa bardzo dokładnie wybierane.Ciekawe czy Twoje poglądy, uwagi, były takie same na każdych wyborach od 1989 roku. Na jakiej podstawie, prawnej, moralnej, społecznej, twierdzisz, aby doczekiwac sprawiedliwości.

 • rencista(2013-07-31 09:18) Odpowiedz 00

  emeryci! łączny się, w kupie siła :)

 • Biedny emeryt(2013-07-31 06:49) Odpowiedz 00

  Sobie co rusz nagrody a nam po emeryturach!zamiataja sobie nami podlogi!!!dokad to tak bedzie trwac!ponizaja nas a to przeciez ciagle siegaja po nasze emerytury wypracowane przez 40 lat!!!nasze oszczednosci!!!Czy to nie zlodziejstwo!!!

 • mysz(2013-08-05 11:24) Odpowiedz 00

  W Polsce katolickim kraju, kraju, w którym rzekomo wyznaje się zasadę poszanowania życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnego zgonu, jest wielkie przyzwolenie społeczne na okrucieństwo w stosunku do najsłabszych: biednych, chorych i starych. Emeryt jest i biedny i chory i stary. Dlaczego więc się tak dziwicie zmierzaniu do praktycznie jawnej eksterminacji ludzi 50+.

 • zx(2013-08-03 16:56) Odpowiedz 00

  Temat jest o waloryzacji a Ty i o mydle i o powidle.Tak na marginesie to PiS nie ma wladzy 6 lat.I co mamy lepiej niż 6 lat temu czy gorzej?Mamy wyzszy czy niższy vat?Jest wyższa czy niższa korupcja?Wyższy czy niższy wzrost gospodarczy? Itp itd.Obiektywizm jest ludziom potrzebny a nie uprzedzenia czy wciskana przez media propaganda w myśl zasady ' bój sie PiS.Sam nie jestem zwolennikiem ani tych ani tamtych ale piszmy uczciwie :temat o waloryzacji i to Kaczyński wprowadzil coroczną korzystniejszą waloryzację.Tyle w temacie

 • wojtek(2013-07-31 08:39) Odpowiedz 00

  Jeżeli komuś na muzg padło to niech się zapisze do PO.

 • BOBIK(2013-08-04 21:23) Odpowiedz 00

  Po co podnośić renty i emerytury ,dać receptę na cjanek i raz na zawsze pozbyć się problemu.Już slyszalem takie powiedzenie Rząd sam się wyżywi bylo to 25 lat temu.To co teraz się dzieje to Hańba dla wszystkich dotychczasowych .Zaczynając od Walęsy a kończąc na Tusku.

 • obserwator(2013-08-03 14:07) Odpowiedz 00

  Do ZX nr 59. I dalej. To Kaczyński i spółka obniżył podatki dla bogatych, to Kaczyński i spółka doprowadzili do tego, że ludzie uczciwi bali się wypowiedzieć na temat ich rządów, to Kaczyński i spółka doprowadzili rolnictwo do zapaści a teraz mienią się obrońcami wsi, to za rządów PiS nastąpiły wzrosty cen żywności. A odpowiedz sobie - na co ludzie wydają najwięcej pieniędzy? Czy chcesz żyć w świecie wirtualnym co zapowiada PiS? Te nieudolne i nawiedzone PiS chce rządzić Polską? Czy chodzi Ci o to żeby żyć w ciągłym strachu? Żeby były sądy dobowe i karały ludzi za drobne sprawy a łobuzy, złodzieje i przestępcy chodzili bezprawnie? Nie chcę żyć w ciągłym strachu. Przeżyłem swoje i wiem, że nikt nie jest bez winy i ma coś tam na sumieniu. Ale żeby jadąc bez światła na rowerze zostać przestępcą to przekracza granice wszystkiego. A jeśli chodzi o pamięć to dobrze pamiętam ich decyzje doprowadzające do ruiny. A poza tym PiS to to samo co PO, różniący się tylko światopoglądowo. Wszystko inne to to samo. Pamiętasz AWS? A kto tam był i razem knocił? Pewnie pamiętasz bo masz dobrą pamięć. Ich teraz obiecanki to to samo co obiecywał Tusk tyle tylko, że w innym, bardziej przybranym tonie. PiS wykorzystuje niezadowolenie z rządów PO i PSL, którzy co tu dużo mówić dbają tylko o siebie i swoich kamratów. Nie wierzę im. Tak jak nie wierzę pozostałym. Ale na coś trzeba się zdecydować. A dlaczego Michnik wywołał aferę Rywina, które pogrzebało SLD? Wiesz? I pewnie wiesz dobrze, że Rywin miał tyle wspólnego z SLD co krowa z osłem. No ale trza było coś zrobić żeby dorwać się do koryta. I zrobiono to doskonale. I teraz są tego efekty. Nie popieram SLD za ich działania nie tylko w sferze emerytur ale co oni mogli zrobić po tej zapaści jakie zgotowało AWS, w której pierwsze skrzypce grał i Kaczyński i Tusk za pomocą Krzaklewskiego i Buzka. I na koniec jeśli chodzi o fobie wobec PiS. Może to nie są fobie jak Ty sobie to wyobrażasz ale widziałem co oni wyprawiali w zakładach pracy. Jak zwalniano wszystkich, którzy nie należeli do PiS albo do Samoobrony. Ze sprzątaczkami włącznie.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama