ochrona środowiska druki sprawozdań

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu ochrona środowiska druki sprawozdań. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ochrona środowiska druki sprawozdań.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ... tysięcy firm nie ma szans na dotacje, bo nie płaci na <strong>środowisko</strong>

  ... tysięcy firm nie ma szans na dotacje, bo nie płaci na środowisko

  ... ze środowiska naturalnego. Dotyczy ... usługach w dziedzinie ochrony środowiska, zwraca uwagę, że ... UE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ... oraz innych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. ... z przepisami o ochronie środowiska. Unia sama skontroluje ... na wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska. Służby ekologiczne nie ... Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na Mazowszu, gdzie ...

  czytaj więcej

 • Gospodarka odpadami: wzoru <strong>sprawozdania</strong> nie ma, obowiązek jest

  Gospodarka odpadami: wzoru sprawozdania nie ma, obowiązek jest

  ... mieszkańców, muszą złożyć sprawozdania ze swojej działalności ... wiadomo, na jakim druku złożyć sprawozdanie. To jest sytuacja ... wykonawczego ze wzorem sprawozdania jest większym problemem dla samorządów. Przedsiębiorcom sprawozdania nie są do ... zawartych w takich sprawozdaniach mają powstawać wojewódzkie ... , czy sprawozdania złożyć na ... ustawie. – Rozporządzenie ministra środowiska, które określi wzór sprawozdania, ma zapewnić przede ...

  czytaj więcej

 • Wchodzą w życie 1 stycznia 2012 roku

  ... . w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności ... , poz. 434)Omówienie: Sprawozdanie musi zawierać m ... o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej ... prawa do renty. Ochrona zwierząt – ustawa z ... zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy ... działań ratowniczych z ochrony przewidzianej w kodeksie ... kierunkach budownictwo i ochrona środowiska), uzyskany przez osobę, ...

  czytaj więcej

 • Biurokracja dusi przedsiębiorców. Małe firmy rocznie muszą złożyć ponad 200 <strong>druków</strong>

  Biurokracja dusi przedsiębiorców. Małe firmy rocznie muszą złożyć ponad 200 druków

  Przedsiębiorcy muszą składać formularze i sprawozdania aż do 12 instytucji. Spośród kilkuset druków, które duża firma musi pobrać od ... księgowość do zeznania muszą dołączyć także sprawozdanie finansowe, a powiązane kapitałowo lub osobowo ... w skrajnych przypadkach konieczność wypełniania wszystkich druków może uniemożliwić przedsiębiorcy normalne prowadzenie ...

  czytaj więcej

 • Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Ponad miesiąc temu członkowie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju złożyli wniosek, w którym domagali się zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Mimo że pismo zostało poparte wymaganą liczbą podpisów, zarząd spółdzielni nie przystał na żądanie spółdzielców. - Zgodnie z przepisami pomysł zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia musi poprzeć co najmniej 10 proc. członków. ...

  czytaj więcej

 • Znów więcej urzędników. Rosną pensje oraz zatrudnienie w urzędach gmin i miast

  Znów więcej urzędników. Rosną pensje oraz zatrudnienie w urzędach gmin i miast

  ... nie tylko w sprawozdaniach, które samorządy przesyłają ... wodnoprawnych 2001 Prawo ochrony środowiska prowadzenie okresowego badania ... zainteresowanych 2001 o ochronie środowiska i o gospodarce odpadami Informacja o środowisku 2001 o ... udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ... ocenach oddziaływania na środowisko  Ocena oddziaływania – decyzje środowisko 2008 o pomocy ...

  czytaj więcej

 • Rząd się zdecydował: po 71 zł waloryzacji na jednego emeryta

   Projekt ma trafić na pierwsze posiedzenie rządu w nowym roku – 3 stycznia. Potem między 11 a 13 stycznia ma się nim zająć Sejm. Rząd musi się spieszyć z uchwaleniem ustawy, by ZUS mógł w lutym wyliczyć waloryzację według nowych zasad. W budżecie na waloryzację emerytur przeznaczono 7,2 mld zł. ...

  czytaj więcej

 • Gowin: Reorganizacja sądów rejonowych to nie była najważniejsza decyzja

  ... dobre imię całego środowiska, i szczerze mówiąc, ... mocnym potępieniem przez środowisko sędziowskie, zyskała poparcie ... oceniam współpracę ze środowiskiem sędziowskim. Według danych ... stosunek do wszystkich środowisk – choć nie do ... czekał, by zaakceptować sprawozdanie prokuratora generalnego, zapowiadał ... debaty sejmowej nad sprawozdaniem prokuratora generalnego. W ... było, by te środowiska zaczęły się szykować ... konsultacje ze środowiskiem sędziowskim w ...

  czytaj więcej

 • PiS walczy z wiatrakami: "Nie" dla budowy farm wiatrowych

  PiS walczy z wiatrakami: "Nie" dla budowy farm wiatrowych

  ... odpowiedzialne za bezpieczeństwo ludzi i środowiska”. Tak brzmi projekt uchwały wniesionej ... , ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, a także akty wykonawcze do ... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk 3640). Projekt zakłada, że zainstalowanie ... miejscowy plan zagospodarowania. – Sprawozdanie z prac komisji ... ludzi, gospodarki czy środowiska. Taka sytuacja zaś ...

  czytaj więcej

 • Z jakich podatków i jak rozliczają się organizacje pozarządowe

  Z jakich podatków i jak rozliczają się organizacje pozarządowe

  ... , kulturalna, naukowo-oświatowa, a także ochrona środowiska, którą prowadzi stowarzyszenie pana Marka. ... roku następnego. Robią to na druku CIT-8 z załącznikiem CIT ... marca organizacje pozarządowe muszą sporządzić sprawozdanie finansowe (składają się na nie: ... przyjęcie stosownej uchwały oraz podpisanie sprawozdania finansowego przez wszystkich ... do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe wraz z ...

  czytaj więcej

 • Jak przestrzegana jest dyscyplina finansów publicznych

  ... , złożyły oświadczenia na drukach ZP-11. Podczas ... uzupełnił dokumentację o druk ZP-11. Rejonowa ... działające w lokalnym środowisku i znające uwarunkowania, ... zamówień publicznych tkwi ochrona finansów publicznych, co ... przygotowanych w sądzie sprawozdaniach budżetowych wykazano dane ... . Błędnie także sporządzono sprawozdanie kwartalne Rb-70. ... nieprawidłowo zostały sporządzone sprawozdania Rb 28 i ... wykazania w sprawozdaniach danych niezgodnych ...

  czytaj więcej

 • Wybitne dzieła nieznanych twórców i autorów trafią do czytelników

  Wybitne dzieła nieznanych twórców i autorów trafią do czytelników

  ... zarządzania obowiązek składania rocznego sprawozdania. Dzięki nim organizacje będą ... artystów. MKiDN zaproponowało, by sprawozdanie w całości trafiło do ... powinien nawiązać kontakt ze środowiskiem filmowym. Zainteresowany powinien przejrzeć ... tzw. utworów niedostępnych w druku. Powinno to jednak dotyczyć ... w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i ... można rezygnować z ochrony prawnoautorskiej. Przepisy dotyczące ...

  czytaj więcej

 • Uczeni w zbieraniu punktów. Jak wygląda system nauczania prawa?

  Uczeni w zbieraniu punktów. Jak wygląda system nauczania prawa?

  ... zbiór artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych”. Zbyt długo pełnię ... wielu członków rady wydziału ważniejszym od sprawozdania komisji pozostaje możliwość bezpośredniego poznania doktoranta ... . Dotyczy to zwłaszcza prawa europejskiego, prawa ochrony konkurencji, prawa konsumenckiego, ... rynku finansowego, prawa gospodarczego publicznego, prawa ochrony środowiska itd. Dzięki temu możliwe jest kształcenie ...

  czytaj więcej

 • Egzamin zawodowy kończący aplikację będzie wyłącznie pisemny

  Rządowy projekt noweli prawa o adwokaturze przewiduje zmniejszenie liczby pytań na egzaminie wstępnym na aplikacje z 250 do 150, rezygnację z części ustnej tego egzaminu, egzamin zawodowy wyłącznie w formie pisemnej oraz poszerzenie grupy uprawnionych do wpisu na listy adwokackie. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu poprawek skierowała projekt ...

  czytaj więcej

 • Rząd 15 kwietnia 2014 r. przyjął:

  ... w sprawie strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. Omówienie : Głównym ... wysokiej jakości życia pokoleniom, z uwzględnieniem ochrony środowiska. Chodzi to o stworzenie warunków do ... spółek. Zapasy ropy naftowej Poprawki do sprawozdania komisji do rządowego projektu ustawy o ... oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2149 oraz ...

  czytaj więcej

 • Jeśli chcesz pozwać sąsiada lub wspólnika musisz znać jego PESEL. Za ten absurd zapłacimy 200 mln zł rocznie

  Jeśli chcesz pozwać sąsiada lub wspólnika musisz znać jego PESEL. Za ten absurd zapłacimy 200 mln zł rocznie

  ... wniosek o udostępnienie numeru PESEL pod pretekstem chęci wytoczenia powództwa, np. o ochronę dóbr osobistych – tłumaczy adwokat Zbigniew Krüger z Kancelarii Krüger & Partnerzy Adwokaci i ... , po drugie znacząco odbiega od pierwotnej wersji nowelizacji. – Projekt w pierwszej wersji (druk 988) kładł główny nacisk na nową instytucję prawa procesowego, tzw. właściwość odmiejscowioną, ...

  czytaj więcej

 • Nowe obowiązki ubezpieczycieli: Będą musieli dokładniej informować o ryzyku związanym z umową

  Nowe obowiązki ubezpieczycieli: Będą musieli dokładniej informować o ryzyku związanym z umową

  ... o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk sejmowy nr 3644). Prace nad ... – W pracach uczestniczyli wszyscy przedstawiciele środowiska ubezpieczeniowego. To dobrze przygotowany akt ... jest na pokrycie przewidzianej umową ochrony, zaś pozostała na zakup jednostek ... niefortunna konstrukcja, gdyż w imię ochrony praw konsumenta ingeruje w ... finansowe wymogu składania sprawozdań z działalności rzecznikowi ...

  czytaj więcej

 • NFZ biedny. Z koszyka zniknie część procedur

  NFZ biedny. Z koszyka zniknie część procedur

  ... – Przynajmniej na minimalnym poziomie wszyscy obywatele powinni mieć dostęp do ekstrapolis, a ten warunek zostanie spełniony, jeśli będzie ulga podatkowa – przekonuje Maciej Dercz, niezależny ekspert ochrony zdrowia. Jak dowiedział się DGP, projekt ustawy w sprawie dodatkowych ubezpieczeń ma być gotowy po wakacjach. W tym tygodniu resort rozpoczyna cykl spotkań w ...

  czytaj więcej

 • Projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ponownie do podkomisji

  Sprawozdanie podkomisji sejmowej dotyczące projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który miał zrewolucjonizować sytuację w ... Komisja Infrastruktury zdecydowała, że projekt ustawy trafi do sejmowej podkomisji, która ponownie przedstawi sprawozdanie komisji. Poselski projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, autorstwa posłów PO, przewiduje m.in. ...

  czytaj więcej

 • Kiedy członek spółdzielni ma prawo przejrzeć jej dokumenty

  To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy członek spółdzielni ma prawo przejrzeć jej dokumenty W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania. Czy mogę otrzymać kopię protokołu lustracji spółdzielni Czy mogę zajrzeć do każdej umowy podpisanej przez zarząd Czy spółdzielnia może ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej