Ekologia

10 stycznia 2017 r.

Samorządowcy nie chcą, by Jan Szyszko decydował indywidualnie, kto i na jakie cele będzie mógł pozyskać fundusze.

Cała władza w jedne, rządowe ręce. Ekologia będzie zależna od ministra10 stycznia 2017 r.

Teraz nominanci szefa resortu będą decydować o lokalnych inwestycjach ekologicznych. Minister środowiska chce scentralizować zarządzanie instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody. To on wskaże, kto zasiądzie w ich radach nadzorczych. Tym sposobem minister Szyszko będzie miał decydujące prawo głosu, które gminy – i na co – otrzymają pieniądze.

10 stycznia 2017 r.

W Warszawie za ponad dwie trzecie rakotwórczych substancji unoszących się w powietrzu odpowiadają spaliny

Smog? To nic nowego. Bywało już znacznie gorzej10 stycznia 2017 r.

Chociaż dotkliwe zjawisko jest stałym elementem polskiego krajobrazu, to naprawdę głośno zrobiło się o nim dopiero ostatnio. W związku ze smogiem prezydent Rybnika dziś i jutro zawiesił zajęcia w placówkach oświatowych na terenie miasta. Kraków, Warszawa i Kielce zapewniły wczoraj mieszkańcom darmowy dostęp do komunikacji miejskiej.

30 grudnia 2016 r.

smog, zanieczyszczenie powietrza, ochrona środowiska

Ten straszny smog. Inwestować tylko w kosztowne ekologiczne piece, czy też uczyć palenia30 grudnia 2016 r.

Smog w Warszawie, smog w Krakowie, smog na Śląsku. Tej treści komunikaty obiegły w grudniu kraj. Kto zawinił? Złe piece, zły węgiel, spalanie śmieci, stare samochody – to najczęściej wskazywani winowajcy. W ślad za tym idą projekty krajowych rozporządzeń i lokalnych uchwał dotyczących jakości pieców czy paliw, kar za palenie śmieciami, a miasta coraz poważniej zastanawiają się nad zakazem wpuszczania starych samochodów do centrów.

20 grudnia 2016 r.

Przepisy nowego rozporządzenia w tym zakresie (projekt z 14 stycznia 2016 r.) mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Obecnie projekt jest jednak nadal na etapie opiniowania.

Wniesienie opłaty to niejedyny obowiązek firmy 20 grudnia 2016 r.

Przedsiębiorca handlujący bateriami lub akumulatorami na polskim rynku jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu produktów.

11 listopada 2016 r.

Wrocław jako miasto powyżej 100 tys. mieszkańców otrzymał główną nagrodę za budowę spójnej i kompleksowej polityki transportowej, By Jar.ciurus (Own work) [CC-BY-SA-3.0-pl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], via Wikimedia Commons

Oto najbardziej ekologiczne polskie miasta 2016 roku 11 listopada 2016 r.

Łącznie do konkursu zgłosiło się 29 miast, z których nagrody główne otrzymało 8 miast, a 8 przyznano wyróżnienia. Miasta biorące udział w konkursie zostały podzielone ze względu na wielkość: do 100 tys. i ponad 100 tys. mieszkańców, dlatego w każdej kategorii wyłoniono dwóch zwycięzców. Wiele miast rywalizowało w kilku kategoriach i w efekcie przesłano 49 formularzy konkursowych.

Prawo na co dzień

Galerie

Reklama