Ekologia

14 lutego 2017 r.

Co więcej, w porównaniu z tym, jak kontrola powietrza wygląda w reszcie Europy, mamy system mocno dziurawy

Poczta Polska i Orange pomogą w walce ze smogiem14 lutego 2017 r.

Samorządy nie chcą budować stanowisk do efektywniejszego badania jakości powietrza. Rząd chce tę niechęć obejść. Jak? Resorty cyfryzacji i rozwoju zamierzają zbudować sieć monitoringu jakości powietrza w oparciu o placówki pocztowe i tereny należące do operatora telekomunikacyjnego Orange.

8 lutego 2017 r.

Źródłami zanieczyszczenia wody pitnej mogą być zlokalizowane w pobliżu ujęć:

● składowiska komunalne,

● nieszczelne szamba na terenie gminy,

● cmentarze i ich zaplecza,

● zanieczyszczone wody spływające z terenów przemysłowych i obszarów bez systemów kanalizacyjnych,

● zanieczyszczenia z terenów rolnych.

Jak ochronić ujęcie wody od zanieczyszczeń8 lutego 2017 r.

NIK wytknęła 40 proc. skontrolowanych gmin brak stref ochronnych wokół ujęć wód. To powoduje, że jakość tego, co płynie z kranów, jest daleka od doskonałości. Bez ustanowienia stref nie można egzekwować bowiem odpowiedniego zabezpieczenia samych ujęć, jak i warstw wodonośnych, z których woda trafia do ujęcia. Niemożliwe jest także odpowiednie oznakowania tych terenów. Do złej jakości przyczynia się również słaby nadzór gmin nad gospodarką ściekową na ich terenie.

3 lutego 2017 r.

Skąd pomysł, aby zająć się właśnie deszczówką?

Eureka DGP: Deszcz na betonie3 lutego 2017 r.

Musimy zacząć patrzyć na ochronę środowiska w sposób bardziej całościowy – przekonują naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. Efektem takiego podejścia są skrojone na miarę, relatywnie niedrogie i skuteczne rozwiązania.

Prawo na co dzień

Galerie

Reklama