Ekologia

20 września 2018 r.

W ramach akcji informacyjnej na temat programu „Czyste powietrze”, która ruszyła 4 września, resort środowiska zapowiedział zorganizowanie spotkania w każdej gminie Polski. Odbyło się już ich ponad 400.

„Czyste powietrze” w końcu zawiśnie nad gminami 20 września 2018 r.

 Zapowiadany od miesięcy pierwszy tak duży program termomodernizacyjny już ruszył. Od wczoraj mieszkańcy w całej Polsce mogą składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska o dotacje lub dofinansowanie do inwestycji, które poprawią efektywność energetyczną ich budynków.

12 września 2018 r.

Do głównego inspektora ochrony środowiska (GIOŚ)trafił wczoraj wniosek aktywistów m.in. z Polskiego Alarmu Smogowego o skontrolowanie procedur stosowanych przez PKP PLK wobec kontrahentów remontujących torowiska.

Ekolodzy w kolizji z koleją12 września 2018 r.

Do głównego inspektora ochrony środowiska (GIOŚ)trafił wczoraj wniosek aktywistów m.in. z Polskiego Alarmu Smogowego o skontrolowanie procedur stosowanych przez PKP PLK wobec kontrahentów remontujących torowiska. Domagają się sprawdzenia, czy spółka dba o to, by poprawnie utylizowały one podkłady kolejowe.

12 września 2018 r.

Program miał pierwotnie wystartować jeszcze w lipcu.

Rząd zawiódł, smog straszy12 września 2018 r.

Minie od 24 do 100 lat , zanim powietrze nad Polską będzie wreszcie czyste – wyliczyła Najwyższa Izba Kontroli. No, chyba że przyśpieszymy ślimacze tempo walki z zanieczyszczeniem

11 września 2018 r.

Spółka będzie też mogła m.in. pozyskiwać grunty, przeprowadzać remonty czy rozwijać technologie w dziedzinie przetwarzania drewna

Podpórka dla domów z drewna, czyli inwestycje bardziej eko11 września 2018 r.

Inwestowanie w energo oszczędne budownictwo drewniane oraz zarządzanie ekomieszkaniami – tym głównie ma zajmować się nowa spółka Polskie Domy Drewniane. Dziś wchodzą w życie przepisy nowelizacji prawa ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) formalnie powołujące państwową firmę do życia.

27 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie było proste: specjalne uprawnienia inspektorów powinny obowiązywać jak najszybciej, bo na obecnym etapie – przed planowanym na przyszły rok wzrostem zatrudnienia w inspekcji – kadry i tak będą miały pełne ręce roboty.

Ekopolicja z nowymi kompetencjami ruszyła w teren 27 sierpnia 2018 r.

 Nie minął jeszcze miesiąc od wejścia w życie znowelizowanej ustawy o inspekcji ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1471), a już wyposażeni w nowe uprawnienia pracownicy tej instytucji ruszyli w teren z niezapowiedzianymi kontrolami w miejscach składowania i przetwarzania odpadów.

23 sierpnia 2018 r.

"Puszcza Białowieska, tak jak Wawel, powinna być traktowana jako bezcenny skarb narodowy, decyzje o losie którego powinny zapadać na najwyższych szczeblach władzy."

Naukowcy-przyrodnicy piszą kolejny list do premiera. "Objęcie Puszczy Białowieskiej ochroną powinno być bezdyskusyjne"23 sierpnia 2018 r.

- Rząd II Rzeczypospolitej – kraju okaleczonego przez wieloletnie zabory, w zaledwie trzy lata po odzyskaniu niepodległości podjął decyzję o roztoczeniu ochroną rezerwatową najcenniejszych fragmentów Puszczy Białowieskiej w 1921 roku. Czyż po 100 latach nie stać nas na kolejny krok? - pytają przedstawiciele środowiska naukowego w kolejnym liście do premiera Morawieckiego. 

22 sierpnia 2018 r.

Wysokość zabezpieczenia, które będzie musiał mieć przedsiębiorca, będzie obliczana na podstawie maksymalnej masy odpadów, które jego firma może magazynować

Kaucja ponad możliwości branży odpadowej22 sierpnia 2018 r.

Projekt rozporządzenia ministra środowiska, który na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie czy zbieranie odpadów wprowadza obowiązek ustanawiania zabezpieczenia roszczeń, może być niebezpieczny dla przedsiębiorców ze względu na wysokie stawki. Twierdzi tak Konfederacja Lewiatan.

Galerie