żłobek

Żłobek – zakład opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci w wieku od 6 tygodni do około trzech lat, których rodzice lub opiekunowie pracują poza domem.


 • 500 zł na dziecko i zasiłek, czyli 5 rodzajów finansowej pomocy dla samotnego ojca

  500 zł na dziecko i zasiłek, czyli 5 rodzajów finansowej pomocy dla samotnego ojca

  Samotny ojciec jest rzadziej spotykanym przypadkiem niż samotna matka, ale on także może korzystać z różnych form wsparcia gwarantowanych przez państwo - w tym z programu 500 plus czy wspólnego rozliczenia się z dzieckiem

  czytaj więcej

 • Dzienny opiekun bez standardów lokalowych

  Dzienny opiekun bez standardów lokalowych

  Resort pracy nie planuje wprowadzenia dodatkowych wymogów dla miejsc, w których maluchami zajmują się dzienni opiekunowie. Jest to niezasadne ze względu na elastyczny charakter tej formy opieki.

  czytaj więcej

 • Gmina nie może kontrolować żłobków bez uprzedzenia

  Gmina nie może kontrolować żłobków bez uprzedzenia

  Prowadzę żłobek. Niedawno rada miasta przyjęła uchwałę w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy. W akcie określono, że w żłobkach mogą być prowadzone, bez uprzedniego zawiadomienia, czynności sprawdzające realizację zaleceń pokontrolnych. Czy taki zapis jest prawidłowy?

  czytaj więcej

 • Polska Wschodnia rajem dla startupów

  Polska Wschodnia rajem dla startupów

  Niech wszyscy usłyszą świetną nowinę – szukamy arystokratów kreatywności, elit innowacyjności, które zatrzęsą XXI wiekiem! Tak promuje się Hub of Talents – jedna z trzech platform startowych dla młodych przedsiębiorców z Polski Wschodniej. O co chodzi?

  czytaj więcej

 • Problemy żłobków ze standardami: Zbyt duża liczba dzieci i niewykwalifikowany personel

  Problemy żłobków ze standardami: Zbyt duża liczba dzieci i niewykwalifikowany personel

  Za duża liczba dzieci i brak odpowiednich kwalifikacji personelu to najczęstsze nieprawidłowości wykrywane w prywatnych placówkach.

  czytaj więcej

 • Topolewska: Zmiany w nadzorze głosem w obronie najsłabszych obywateli

  Topolewska: Zmiany w nadzorze głosem w obronie najsłabszych obywateli

  Od wielu lat dużym problemem polityki społecznej jest deficyt placówek opieki. Zarówno tych dla najstarszych, jak i dla najmłodszych Polaków. Tych prowadzonych przez samorządy jest po prostu zbyt mało w stosunku do potrzeb, a ich ograniczone budżety nie pozwalają im na uruchamianie nowych żłobków czy domów pomocy społecznej. Dlatego odpowiedzią na te braki jest stale wzrastająca liczba prywatnych placówek.

  czytaj więcej

 • Schetyna i Kopacz: Będziemy bronić samorządu przed państwem PiS

  Schetyna i Kopacz: Będziemy bronić samorządu przed państwem PiS

  Samorząd terytorialny, to jedno z największych osiągnięć wolnej Polski, będziemy bronić go przed państwem PiS - zapewniali w poniedziałek liderzy PO: Grzegorz Schetyna i Ewa Kopacz. Na konwencji 2 lipca PO zaproponuje reformę ustrojową obejmującą także zmiany w konstytucji.

  czytaj więcej

 • Zawieszenie firmy nie wydłuży prawa przedsiębiorcy do preferencyjnych składek

  Zawieszenie firmy nie wydłuży prawa przedsiębiorcy do preferencyjnych składek

  Niski ZUS można opłacać tylko przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od założenia działalności. Nie ma znaczenia, czy przez ten czas rzeczywiście była ona prowadzona. Przedsiębiorca, który rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej, ma prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki składek ZUS. Może je odprowadzać od podstawy wymiaru wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Uprawnienie to przysługuje w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

  czytaj więcej

 • Dotacje na żłobki i przedszkola

  Dotacje na żłobki i przedszkola

  O tym, jak trudno jest o miejsce w żłobku czy przedszkolu wie każdy młody rodzic. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich miejsc z roku na rok przybywa.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wypoczynek letni dla dzieci pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy

  Jak rozliczyć wypoczynek letni dla dzieci pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy

  W ABC sp. z o.o. działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo spółka zdecydowała się dofinansować wypoczynek letni dla niepełnoletnich dzieci pracowników. Wprowadziła stosowne zapisy w regulaminie wynagradzania. Dofinansowaniem objęty został wypoczynek w formach zorganizowanych (kolonie, obozy) przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, posiadające stosowne akredytacje kuratora oświaty. Kwota dofinansowania wynosi 500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Przyznanie dofinansowania nie jest uzależnione od statusu materialnego (dochodowego) pracownika ani nie jest różnicowane w zależności od tego statusu. Wypłaty pierwszych dofinansowań spółka dokona w okresie 18–20 lipca 2016 r. Dotyczyć one będą dzieci korzystających z wypoczynku w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. Łączna kwota dofinansowań za ten okres wynosi 4000 zł (otrzyma je 8 pracowników). Dofinansowania zostaną przelane na rachunek bankowy uprawnionych pracowników w dniach 18–20 lipca 2016 r. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek i jego charakter w terminie 7 dni od dnia zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma 7 dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak prawidłowo spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie na gruncie CIT i VAT? Czy na spółce ABC jako płatniku ciążą jakieś obowiązki w zakresie PIT? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie.

  czytaj więcej

 • Rekrutacja do żłobka bez oświadczenia o odpowiedzialności karnej

  Rekrutacja do żłobka bez oświadczenia o odpowiedzialności karnej

  Przepisy ustawy żłobkowej nie wymagają, aby rodzice uczestniczący w naborze do placówki dodatkowo potwierdzali, że nie podają fałszywych informacji. Dlatego zawarcie takiego warunku w uchwale radnych jest bezprawne.

  czytaj więcej

 • Przyznanie dofinansowania do wypoczynku ujmuje się na stronie Wn konta 851 ZFŚS

  Przyznanie dofinansowania do wypoczynku ujmuje się na stronie Wn konta 851 ZFŚS

  Komisja zakładowa ZFŚS po zmianie regulaminu przyznała dofinansowanie do kolonii dla dzieci pracowników. W jaki sposób zaewidencjonować wypłatę takiej dopłaty?

  czytaj więcej

 • Adrian Zandberg: Krytycznie patrzę na jakość liberalnej opozycji

  Adrian Zandberg: Krytycznie patrzę na jakość liberalnej opozycji

  Adrian Zandberg z Partii Razem: PiS wybrał formę, która utrwala śmieciowe, doraźne zatrudnienie, podnosząc je do rangi obowiązującej normy. Nie wprowadzono mechanizmu, który sprawiłby, że stabilne, stałe kontrakty o pracę stałyby się bardziej opłacalne.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż alkoholu nieletnim grozi nie tylko grzywną, ale także cofnięciem zezwolenia

  Sprzedaż alkoholu nieletnim grozi nie tylko grzywną, ale także cofnięciem zezwolenia

  Kilka dni temu byłam świadkiem, jak sprzedawca w osiedlowym sklepie sprzedał nieletniemu alkohol. Nie wylegitymował go, a ja akurat znam tego młodego człowieka i wiem, ile ma lat. Zastanawiałam się, co zrobić, ale ostatecznie nie zareagowałam. Latem o wiele więcej młodych ludzi próbuje kupić alkohol, a sprzedawcy nie zawsze reagują, również na tych pijących w okolicy sklepu – pisze pani Martyna. – Co im grozi za sprzedaż alkoholu nieletniemu – pyta czytelniczka.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć świadczenia urlopowe dla pracowników

  Jak rozliczyć świadczenia urlopowe dla pracowników

  ABC sp. o.o. zatrudnia 12 pracowników (według stanu na 1 stycznia 2016 r. w przeliczeniu na pełne etaty). Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na pełny etat. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych spółka nie utworzyła zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, lecz wypłaca świadczenia urlopowe każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 11 lipca 2016 r. zostało wypłacone świadczenie urlopowe pracownikowi udającemu się na urlop w okresie od 12 do 28 lipca 2016 r. w wysokości 1000 zł (ustalonej przez pracodawcę). Świadczenie to zostało w 2016 r. wypłacone temu pracownikowi po raz pierwszy. Pracownik, któremu wypłacono to świadczenie urlopowe, jest zatrudniony na pełny etat w normalnych warunkach. Jak spółka ABC powinna rozliczyć wypłatę świadczenia urlopowego na gruncie CIT, PIT (obowiązki płatnika) i VAT? Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne