propozycje zmian w karcie nauczyciela

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu propozycje zmian w karcie nauczyciela. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące propozycje zmian w karcie nauczyciela.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Nauczyciele dłużej w szkole dla uczniów i rodziców

  Nauczyciele dłużej w szkole dla uczniów i rodziców

  Dyrektorzy placówek oświatowych chcą, by czas pracy nauczycieli na terenie przedszkola i szkoły wynikał bezpośrednio z ustawy. Związkowcy mówią, że nie ma do tego warunków.

  czytaj więcej

 • MEN: Zmiany w dotacjach, wymiarze pensum pedagogów i awansie zawodowym

  MEN: Zmiany w dotacjach, wymiarze pensum pedagogów i awansie zawodowym

  Uszczelnienie przyznawania samorządom dotacji, przy jednoczesnym ułatwieniu ich rozliczania, a także ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów oraz wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli - zapowiada MEN.

  czytaj więcej

 • Oświata: Racje resortu i sygnały od nauczycieli

  Oświata: Racje resortu i sygnały od nauczycieli

  PROBLEM: W ostatnim wydaniu Tygodnika Gazeta Prawna (26-28 maja, TGP nr 20, DGP nr 101) opisywaliśmy kwestie ochrony przed zwolnieniem w przypadku nauczycieli podlegających redukcjom etatów w związku z reformą oświatową. Opublikowaliśmy opinię Ministerstwa Edukacji Narodowej z 23 maja, w której stwierdzono: „nauczyciele, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, powinni być objęci ochroną przedemerytalną. Powyższe potwierdził SN w wyroku z 5 lipca 2011 r., sygn. akt I PK 15/11”. Pojawiła się wówczas wątpliwość, czy powołany wyrok potwierdza tezy ministerstwa. Okazuje się jednak, że orzeczenie to mówi o ochronie przedemerytalnej w dwóch przypadkach – z jednej strony nawiązując do emerytury nauczycieli z art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1379 ze zm., dalej: KN), z drugiej zaś do emerytury pedagogów jako zatrudnionych w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.). SN uznał, że w tym pierwszym przypadku ochrona emerytalna nie przysługuje, w drugim natomiast – już tak. Wyjaśnia to MEN w kolejnym stanowisku.

  czytaj więcej

 • Karta nauczyciela: Związki protestują przeciwko niekorzystnym zmianom

  Karta nauczyciela: Związki protestują przeciwko niekorzystnym zmianom

  Nie tylko ZNP, ale i pozostałe związki protestują przeciwko zmianom w Karcie nauczyciela i systemie finansowania oświaty. Twierdzą, że w projekcie pozostawiono niekorzystne dla nich rozwiązania.

  czytaj więcej

 • "Problemowi" uczniowie w szkole: Problem nierozwiązywalny?

  "Problemowi" uczniowie w szkole: Problem nierozwiązywalny?

  Nie ma takiej siły, która może zmusić rodziców do tego, aby poszli ze swoim zaburzonym dzieckiem do poradni psychologicznej. A jeśli nawet to zrobią, nie muszą pokazywać nauczycielom diagnozy.

  czytaj więcej

 • Zwolnieni nauczyciele zamiast do szkoły idą do sądu. A dyrektorzy szkół nie mogą tłumaczyć się reformą

  Zwolnieni nauczyciele zamiast do szkoły idą do sądu. A dyrektorzy szkół nie mogą tłumaczyć się reformą

  Pedagodzy, którzy stracili zatrudnienie na skutek likwidacji gimnazjów, masowo odwołują się do sądów pracy. A dyrektorzy szkół w odpowiedzi na pozwy nie mogą tłumaczyć się reformą.

  czytaj więcej

 • Związki zawodowe. Nowe otwarcie

  Związki zawodowe. Nowe otwarcie

  Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska „zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych” oraz „wolność zrzeszania się w związkach zawodowych”. Ponadto „związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień”. Niestety są to w znacznej mierze martwe zapisy, co w 2015 r. przyznał Trybunał Konstytucyjny, zgadzając się z wnioskiem OPZZ, zgodnie z którym w Polsce nie ma pełnej swobody zrzeszania się i działania w związkach zawodowych.

  czytaj więcej

 • W 2018 r. nauczyciele otrzymają podwyżki. Dodatki tylko nieliczni

  W 2018 r. nauczyciele otrzymają podwyżki. Dodatki tylko nieliczni

  Prace nad nowymi zasadami podziału subwencji oświatowej dla samorządów i reformą systemu wynagradzania nauczycieli będą prowadzone w przyszłym roku. Resort edukacji narodowej zapewnił związki oświatowe, że nie wycofuje się z wcześniejszych deklaracji. Takie stanowisko do propozycji zmian w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przedstawiła właśnie Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Dokument we wrześniu ma trafić do Sejmu.

  czytaj więcej

 • Szkoły nie informują o wyprawce dla ucznia

  Szkoły nie informują o wyprawce dla ucznia

  Od trzech lat dyrektorzy placówek nie mają już obowiązku zamieszczania do 15 czerwca wykazu podręczników dla uczniów. Taka zmiana wynika z przejęcia przez budżet państwa finansowania zakupu książek.

  czytaj więcej

 • Borys Budka: Nie gram dla siebie. Gram dla zespołu [WYWIAD]

  Borys Budka: Nie gram dla siebie. Gram dla zespołu [WYWIAD]

  Zdaję sobie sprawę, że jest presja, żeby zmieniać PO, żeby tylko młodzi, nowi byli twarzami partii. Powtarzam w kółko, że sam PESEL nie wygra - stwierdza w wywiadzie z Magdaleną Rigamonti Borys Budka, poseł, prawnik, ekonomista, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. W rządzie Ewy Kopacz pełnił funkcję ministra sprawiedliwości.

  czytaj więcej

 • Reforma edukacji ma ludzką twarz: nauczyciela sfrustrowanego, bo okłamanego

  Reforma edukacji ma ludzką twarz: nauczyciela sfrustrowanego, bo okłamanego

  O reformie mówi się w kontekście uczniów, dostosowywania szkół, problemów gmin. Ale zapomina się, że ma ona również ludzką twarz. Człowieka sfrustrowanego, bo okłamanego. Załamanego, bo często bez pracy i perspektywy pracy – mówią nauczyciele. Kiedyś stażysta, mianowany, z kontraktu i dyplomowany. Dziś: komiwojażer, objazdowy, z doskoku.

  czytaj więcej

 • Zalewska: Rozpoczynamy doskonalenie zawodowe dla nauczycieli

  Zalewska: Rozpoczynamy doskonalenie zawodowe dla nauczycieli

  W każdym miejscu w Polsce ma być tak samo wyposażona szkoła podstawowa i dobrze przygotowany nauczyciel - powiedziała minister edukacji Anna Zalewska. Zapowiedziała, że w 2018 r. ruszy krajowy program doskonalenia nauczycieli, ogłoszony zostanie też program "Laboratorium".

  czytaj więcej

 • Premier: Polska szkoła ma być nowoczesna, ale też czerpać z tradycji narodu polskiego

  Premier: Polska szkoła ma być nowoczesna, ale też czerpać z tradycji narodu polskiego

  Reformę edukacji wprowadzamy po to, by polska szkoła była szkołą ambitną, otwartą, nowoczesną, ale też taką, która czerpie z tradycji i kultury polskiego narodu - mówiła premier Beata Szydło, rozpoczynając rok szkolny 2017/2018 w Dobrzechowie k. Strzyżowa na Podkarpaciu.

  czytaj więcej

 • MEN proponuje zmiany dot. dotacji, wymiaru pensum i awansu zawodowego

  MEN proponuje zmiany dot. dotacji, wymiaru pensum i awansu zawodowego

  Uszczelnienie przyznawania samorządom dotacji przy jednoczesnym ułatwieniu ich rozliczania, ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów oraz wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli - proponuje MEN w projekcie, którym we wtorek ma zająć się rząd.

  czytaj więcej

 • Rząd proponuje zmiany w przyznawaniu samorządom dotacji na oświatę

  Rząd proponuje zmiany w przyznawaniu samorządom dotacji na oświatę

  Uszczelnienie przyznawania samorządom dotacji przy jednoczesnym ułatwieniu ich rozliczania, ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów - zakłada przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

  czytaj więcej

 • Sejmowe komisje: Termin wypłaty nauczycielskich pensji bez zmian

  Sejmowe komisje: Termin wypłaty nauczycielskich pensji bez zmian

  Sejmowe komisje pozytywnie zaopiniowały w czwartek poprawkę do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą pensje nauczycieli tak jak dotychczas będą wypłacane na początku miesiąca. Projekt zakładał przeniesienie wypłat na koniec miesiąca.

  czytaj więcej

 • Nauczyciele stawiają opór – pensja dla nich nadal z góry. Na razie

  Nauczyciele stawiają opór – pensja dla nich nadal z góry. Na razie

  W listopadzie specjalny resortowy zespół wznowi prace nad kolejnymi zmianami w szkołach. Tym razem znowelizowana zostanie Karta nauczyciela, i to w najwrażliwszym obszarze – wynagrodzeń.

  czytaj więcej

 • Nowe prawo w nowym roku: Kalendarz najważniejszych zmian dla pracodawców

  Nowe prawo w nowym roku: Kalendarz najważniejszych zmian dla pracodawców

  W 2018 r. pracodawców czeka kilka ważnych zmian. Zobacz, kiedy wchodzą w życie.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne