Uczniowie

14 września 2017 r.

Nieprawidłowości wskazywane przez związkowców potwierdzają dyrektorzy jednostek dla nieletnich, którzy z obawy o stanowisko proszą o anonimowość

Źle z reformą oświaty w poprawczakach14 września 2017 r.

Dyrektorzy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich alarmują, że zarządzane przez nich placówki nie są dostosowane do nowych wymogów. Dopiero po interwencjach DGP Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło stosowne działania.

5 września 2017 r.

W przypadku uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, realizujących edukację w szkole ogólnodostępnej, przedłużenie okresu nauki zostało zagwarantowane w par. 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Dyskryminacja uczniów szkół artystycznych5 września 2017 r.

Rzecznik praw dziecka uważa, że możliwość przedłużenia okresu nauki uczniom z różnymi rodzajami niepełnosprawności powinna być dostępna dla wszystkich dzieci – również tych uczących się w szkołach artystycznych.

23 sierpnia 2017 r.

Wniosek o udostępnienie arkuszy organizacyjnych wraz z danymi osobowymi nauczycieli i informacją o ich kwalifikacjach dotyczy tej materii, którą reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Dyrektor powinien poinformować rodzica o kwalifikacjach nauczyciela23 sierpnia 2017 r.

Rodzice martwią się, czy ich dzieci w siódmej klasie szkoły podstawowej będą uczyć nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem w trakcie studiów, czy też po zwykłych kursach podyplomowych. Czy na wniosek opiekunów uczniów dyrektor samorządowej szkoły zobowiązany jest do udzielenia informacji dotyczących wykształcenia, nazwy uczelni i ukończonych kursów przez nauczycieli?

Reklama