Uczniowie

22 października 2018 r.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony 15-17 kwietnia.

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie 18-20 grudnia22 października 2018 r.

W dniach 18-20 grudnia wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe będą mogły przeprowadzić próbny egzamin ósmoklasisty - poinformowała w poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna. CKE i okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią szkołom arkusze do przeprowadzenia próbnego egzaminu.

28 marca 2018 r.

Dodatkowo naruszenie godności nauczyciela w drodze publikacji mema w internecie można również rozpatrywać na gruncie prawa karnego – w takim przypadku możemy rozważać przestępstwo zniesławienia lub znieważenia nauczyciela.

Zabierając telefon uczniowi, szkoła łamie prawo28 marca 2018 r.

PROBLEM: Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie, w ramach warsztatów z cyberprzemocy – jak wynika z doniesień „Kuriera Lubelskiego” – 9 marca zarekwirowała uczniom telefony komórkowe i wykasowała z galerii zdjęcia nauczycieli. Miał jej w tym pomagać informatyk (jego zadaniem było odblokowywanie urządzeń). Działanie dyrekcji placówki spotkało się ze sprzeciwem rzecznika prawa obywatelskich. – Praktyka taka może budzić poważne wątpliwości pod kątem zapewnienia przestrzegania podstawowych praw i wolności przysługujących obywatelom, w tym również uczniom – czytamy w piśmie Mirosława Wróblewskiego, dyrektora zespołu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego Biura RPO. Dyrektora podstawówki w rozmowie z nami odrzuca jednak zarzuty. Twierdzi, że lokalna gazeta przedstawiła zniekształcony obraz sytuacji. Podkreśla, że obowiązkiem szkoły jest ochrona uczniów przed objawami demoralizacji oraz reagowanie w momencie, gdy dochodzi do łamania prawa, a w szczególności zasad korzystania z internetu. Eksperci się z nią zgadzają, przy czym zwracają uwagę, że rekwirowanie uczniom telefonów jest niezgodne z prawem, podobnie jak przeglądanie ich zawartości