Uczniowie

8 czerwca 2017 r.

Sąd w uzasadnieniu podkreślił, że dyrekcja szkoły, zbierając pieniądze od rodziców uczniów, nie informowała ich o tym, kto odpowiada za przygotowanie wyjazdu.

Po pieniądze za wycieczkę do gminy8 czerwca 2017 r.

Dyrekcja publicznej szkoły podstawowej mieszczącej się w gminie Z. przedstawiła rodzicom uczniów ofertę wycieczki. Opiekunowie zgodzili się na wyjazd, więc placówka zaczęła zbierać pieniądze. Wyjazd nie doszedł jednak do skutku, a rodzice zaczęli upominać się o wpłacone kwoty.

6 czerwca 2017 r.

MEN: Nowe świadectwa dla uczniów kończących VI klasę6 czerwca 2017 r.

Uczniowie, którzy w tym roku szkolnym 2016/2017 skończą VI klasę szkoły podstawowej otrzymają świadectwa szkolne na innych drukach - będą to świadectwa promocyjne do VII klasy, a nie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, jakie otrzymywali uczniowie starszych roczników.

Reklama