Szkolnictwo wyższe

7 sierpnia 2018 r.

Ministerstwo zapewnia, że pozostaje otwarte na wszelkie uwagi zgłaszane w ramach trwających konsultacji projektu rozporządzenia.

E-learning na uczelniach zostanie ograniczony. Naukowcy: Wracamy do XIX wieku7 sierpnia 2018 r.

W przygotowanym przez resort nauki rozporządzeniu w sprawie studiów uregulowane zostały m.in. warunki, które muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne mogły być prowadzone w trybie e-learningowym. Jeden z przepisów budzi gigantyczne zastrzeżenia środowiska. Chodzi o zapis określający liczbę punktów ECTS*, jaką można uzyskać w ramach takiej formy kształcenia. W projekcie zapisano bowiem, że nie może być ona większa niż 30 proc. łącznej liczby tych punktów, koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie (obecnie przepisy mówią o maksymalnie 60 proc. ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach kształcenia).

3 sierpnia 2018 r.

Podstawą funkcjonowania uczelni będzie statut.

5 najważniejszych założeń reformy Gowina3 sierpnia 2018 r.

- Straciliśmy trzy lata – mówią przedstawiciele środowiska akademickiego, którzy krytykują nową ustawę o szkolnictwie wyższym. Jarosław Gowin na początku kadencji rozbudził nadzieje, które ostatecznie przerodziły się w głębokie rozczarowanie.

27 lipca 2018 r.

Sukces UW nie przełożył się jednak na lepsze sklasyfikowanie polskich uczelni w rankingu ogólnym. Najlepsze miejsce zajmuje warszawska uczelnia, która została sklasyfikowana w czwartej setce rankingu. Kolejny Uniwersytet Jagielloński – w piątej.

Awans polskich uczelni w prestiżowym rankingu27 lipca 2018 r.

Matematyka i fizyka – te dwa kierunki prowadzone Uniwersytecie Warszawskim awansowały w tegorocznej edycji Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS). Zajęły odpowiednio 51 i 75 miejsce, podczas gdy rok temu zostały sklasyfikowane na miejscach: 101-150 oraz 151-200.