Szkolnictwo wyższe

19 czerwca 2018 r.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin uczestniczy w prezentacji projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Gowin o reformie szkolnictwa wyższego: Musimy wreszcie zatrzymać młodych naukowców [WYWIAD]19 czerwca 2018 r.

Najważniejszym celem reformy szkolnictwa wyższego jest powstrzymanie drenażu mózgów. Obecnie żadna z polskich uczelni nie reprezentuje światowego poziomu i dlatego co roku za granicę wyjeżdża istotna część najzdolniejszych maturzystów, studentów i młodych naukowców. Większość już do Polski nie wraca, a my musimy ich wreszcie zatrzymać – mówi DGP Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego

18 czerwca 2018 r.

Komisja przyjęła m.in. poprawki dotyczące kompetencji i składu osobowego rady uczelni zgłoszone przez PiS.

Kolejne modyfikacje reformy uczelni Gowina18 czerwca 2018 r.

Zmiany w składzie osobowym i kompetencjach rady uczelni oraz zachowanie wydziałów jako podstawowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych – to niektóre poprawki przyjęte przez posłów po drugim czytaniu projektu ustawy 2.0.

11 czerwca 2018 r.

Najmniej czasu na znalezienie pracy etatowej potrzebowali studenci informatyki na Politechnice Gdańskiej, UJ i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zostać krezusem po filozofii? To możliwe 11 czerwca 2018 r.

Osoby niepracujące przed uzyskaniem tytułu magistra zarabiają na początku ok. 30 proc. mniej niż ich aktywni zawodowo koledzy z roku. Taki wniosek płynie z analizy danych o ekonomicznych losach absolwentów polskich szkół wyższych.