Szkolnictwo wyższe

6 września 2018 r.

Ankietowani alarmowali, że brakuje asystentów i adiunktów w radach naukowych.

Autonomia i niezależność instytutów przy reformie nauki muszą zostać zachowane [WYWIAD]6 września 2018 r.

Rządzący muszą sobie odpowiedzieć, jak w przyszłości ma wyglądać nasz kraj. Jeżeli zamierzamy wnieść swój wkład w rozwój nauki czy kultury, powinniśmy inwestować w ludzi, którzy się do tego przyczynią - mówią w wywiadzie dla DGP dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska (Akademia Młodych Uczonych PAN, Instytut Slawistyki PAN) oraz dr hab. Karol Palka (Akademia Młodych Uczonych PAN, Instytut Matematyczny PAN).

5 września 2018 r.

W ocenie MNiSW problemem obecnie obowiązującej klasyfikacji jest jej znaczne rozdrobnienie.

Astronomowie się burzą, resort uspokaja5 września 2018 r.

Projekt rozporządzenia, w którym astronomia włączona została do nauk fizycznych, nie wpłynie negatywnie na badania w tej dyscyplinie, jej finansowanie ze środków publicznych, ani na prowadzenie kierunków studiów – wskazuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

22 sierpnia 2018 r.

Doktoranci wskazują również, że psychologia ma wiele wspólnego z innymi kierunkami, na których kształcenie w takim trybie jest obligatoryjne

Zmiany w kształceniu psychologów22 sierpnia 2018 r.

Do katalogu kierunków prowadzonych obligatoryjnie jako studia jednolite magisterskie należy dołączyć psychologię – wskazuje Krajowa Reprezentacja Doktorantów w opinii do rozporządzenia w sprawie studiów.

14 sierpnia 2018 r.

Wątpliwości naukowców budzi też regulacja mówiąca o tym, że do programu przystąpić mogą jedynie czasopisma nieujęte w żadnej z międzynarodowych baz o największym zasięgu.

Kwestie podatkowe rzutują na pomoc dla czasopism14 sierpnia 2018 r.

Konieczne jest wprowadzenie jednoznacznej regulacji prawnej mówiącej o tym, że udostępnienie utworu w trybie wolnego dostępu w internecie nie podlega VAT albo jest z niego zwolnione. Tak wynika z opinii Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie programu przygotowanego przez MNiSW.