Szkolnictwo wyższe

25 maja 2017 r.

MNiSW właśnie kończy prace nad nową ustawą dla uczelni, tzw. ustawą 2.0

Płatne studia? Gowin: Bez szans25 maja 2017 r.

Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego zapewnia, że studia stacjonarne na uczelniach publicznych pozostaną bezpłatne. Resort nauki nie wprowadzi w tym zakresie żadnych zmian – zapewniał podczas ósmej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki w Łodzi na temat finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, która rozpoczęła się w czwartek.

23 maja 2017 r.

Resort nauki chce też doprecyzować, jakie okoliczności powinien uwzględnić skład orzekający przy wymierzaniu kary.

Zmiana prawa: E-mail wystarcz, aby poinformować wykładowcę o postępowaniu dyscyplinarnym23 maja 2017 r.

E-mail lub telefon wystarczą, aby poinformować nauczyciela akademickiego o toczącym się wobec niego postępowaniu dyscyplinarnym. Wystarczy, że uczelnia udokumentuje ten fakt, pozostawiając w aktach notatkę. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar.

12 maja 2017 r.

Postawę dyrekcji IBS PAN oceniać można wyłącznie przez pryzmat osiągniętych tą drogą „rezultatów”, a więc przede wszystkim zniszczenia wieloletniego dorobku i unicestwienia sprawnego mechanizmu współpracy nauki z przemysłem

Akademia – stereotypy czy smutna rzeczywistość?12 maja 2017 r.

W ostatnich miesiącach zainteresowanie mediów wzbudziła sprawa nieprawidłowości w Instytucie Badań Systemowych PAN (IBS PAN). Dopiero jedna z ostatnich publikacji – artykuł „Akademia” Miry Suchodolskiej – spotkała się z odpowiedzią decydentów ze strony Polskiej Akademii Nauk w postaci „Polemiki z dwoma stereotypami”. Doczekała się ona niedawno odpowiedzi ze strony autorki, dziś kolej na mnie – osobę, którą decydenci tak mocno w swoim tekście sponiewierali, wyjaśnia dr Kamil Kulesza.

10 maja 2017 r.

Przedstawiciele doktorantów obawiają się, że wiele uczelni może w tym roku zostać pozbawionych możliwości udziału w konkursie.

Mało czasu na wnioski o pieniądze na doktorantów10 maja 2017 r.

Uczelnie, instytuty badawcze oraz jednostki Polskiej Akademii Nauk już mogą składać wnioski o pieniądze na prowadzenie stacjonarnych studiów trzeciego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Reklama