Szkolnictwo wyższe

13 lutego 2018 r.

Sprawa ma istotne znaczenie dla wszystkich, których interesy zostały naruszone przez anulowanie toczącego się postępowania konkursowego.

Czy uczelnia może w ostatniej chwili anulować nabór na studia doktoranckie?13 lutego 2018 r.

W 2016 r. postanowiliśmy, tak jak 28 innych osób, wziąć udział w rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zdecydowaliśmy się na podjęcie stacjonarnych studiów doktoranckich na macierzystej uczelni. Wybór był dla nas naturalny, ale to, co spotkało nas później, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Po przeprowadzeniu postępowania, w tym m.in. rozmów rekrutacyjnych z kandydatkami i kandydatami, wyniki miały zostać ogłoszone 28 września 2016 r. Tego dnia otrzymaliśmy elektronicznie informację o następującej treści: „Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Doktorantów informuje, że stosownie do postanowień par. 10 ust. 9 warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 – na jej wniosek – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego podjął decyzję o zawieszeniu naboru na studia doktoranckie. Oznacza to, że nie został dokonany nabór na pierwszy rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie prawo”.

13 lutego 2018 r.

W rozporządzeniu zaproponowano wypłatę w dwóch ratach. Pierwszą transzę uczelnia otrzyma zaraz po podpisaniu umowy, kolejną zaś do 5 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Dwa miesiące na wniosek ws. programu dla doktorantów13 lutego 2018 r.

Resort nauki i szkolnictwa wyższego chce usprawnić tryb przyznawania i przekazywania pieniędzy w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Ma on na celu stworzenie warunków do współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a gospodarczym. W konkursie uczelnie i jednostki naukowe mogą ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

8 lutego 2018 r.

Niestety, jak zauważa KOE, w ustawie 2.0 niemal zupełnie pominięto regulacje nakazujące (lub przynajmniej ułatwiające) wprowadzenie rozwiązań otwartościowych

Marginalizowany dostęp do treści naukowych8 lutego 2018 r.

 Ustawa 2.0 pomija kwestię otwartego rozpowszechniania wiedzy naukowej, także poza środowiskiem akademickim – uważa Koalicja Otwartej Edukacji. Na ten problem zwróciła uwagę w liście do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ocenie KOE resort jest niedostatecznie zaangażowany w promowanie idei otwartości.

30 stycznia 2018 r.

W ubiegłym tygodniu, po blisko czteromiesięcznym etapie przyjmowania uwag do projektu ustawy 2.0, jego zmieniona wersja została oficjalnie zaprezentowana.

Ustawa 2.0 dobra, ale budzi zastrzeżenia30 stycznia 2018 r.

Zmodyfikowana wersja projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce jest bardziej przejrzysta i spójna, jednak nadal znajdują się w niej przepisy niejasne i budzące wątpliwości – uważają Obywatele Nauki (ON).

22 stycznia 2018 r.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin uczestniczy w prezentacji projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Gowin prezentuje Konstytucję dla Nauki: Poszerzymy autonomię uczelni22 stycznia 2018 r.

Autonomia uczelni będzie poszerzona. Jej głównymi organami będą senat, rektor i rada uczelni. Powróciliśmy też do rozwiązania, by uczelnie akademicki powstawały w drodze ustawy - zapowiedział szef resortu nauk Jarosław Gowin, przedstawiając nową wersję tzw. Konstytucji dla Nauki. Jej założenia to m. in. wsparcie dla uczelni regionalnych, urlopy rodzicielskie dla doktorantów, zrównanie wieku emerytalnego naukowców bez względu na płeć do 65 r. życia.

27 grudnia 2017 r.

Po pierwsze, nauka się globalizuje. Dowodem są międzynarodowe rankingi uczelni, w  których Polska wypada blado. Ubiegłoroczny awans Uniwersytetu Warszawskiego do trzeciej setki listy szanghajskiej nie zmienia negatywnego obrazu sytuacji.

Kędzierski: Już nigdy nie będzie takich uniwersytetów27 grudnia 2017 r.

Ze zdumieniem przeczytałem artykuł Piotra Zaremby o debacie wokół projektu Konstytucji dla Nauki (KdN). W tekście, który ukazał się w DGP 4 listopada, już na wstępie czytamy, że „za wymianą ciosów wokół reformy Gowina kryje się spór o wartości podstawowe, a także pytanie o to, w jakim stopniu szkoła wyższa powinna być korporacją”.

Reklama