Szkolnictwo wyższe

19 listopada 2017 r.

Paweł Poszytek i Marek Tejchman

"Niech jadą. I wrócą". Czyli w czym Zachód edukacyjnie nas wyprzedza19 listopada 2017 r.

Bardzo często polscy uczniowie wygrywają międzynarodowe konkursy, więc my mamy gwiazdy. Ale dlaczego to się nie przekuwa na wydarzenia w gospodarce? Zachód prześciga nas przez to, że chociaż nie ma tak wielu gwiazd, to tam ludzie potrafią pracować w grupie – mówi Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

6 listopada 2017 r.

Funkcjonowanie szkół doktorskich w nowej ustawie 2.0 jest opisane bardzo ogólnie

Skusić najlepszych skuteczniej niż korporacja. Czy studia doktorskie mogą być prestiżowe?6 listopada 2017 r.

Wprowadzenie szkół doktorskich to szansa czy zagrożenie? Uda się podnieść poziom doktoratów? Zmiany otworzą czy zamkną badaczom drzwi do kariery naukowej? – na takie pytania odpowiadali uczestnicy dyskusji poświęconej szkołom doktorskim. To pierwsza z cyklu debat dotyczących Konstytucji dla Nauki, zorganizowanych wspólnie przez Ministerstwo Nauki i DGP.

2 listopada 2017 r.

studenci, studia, uniwersytet

Zablokowane podwyżki na uczelniach2 listopada 2017 r.

Ministerstwo Finansów nie zgadza się, aby dodatki, płace czy stypendia na uczelniach uzależnić od minimalnego wynagrodzenia. To jedna z uwag, którą resort złożył do projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

30 października 2017 r.

Minister – członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk punktuje m.in. pomysł wydłużenia studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o jeden semestr, a jednolitych magisterskich – o dwa

Gowin kontra rząd. Z reformy szkolnictwa wyższego zostaną strzępy?30 października 2017 r.

 Już nie tylko posłowie PiS otwarcie krytykują reformę uczelni zaproponowaną przez wicepremiera Jarosława Gowina. Wiele uwag do projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mają też przedstawiciele rządu. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zgadza się np. na to, aby przywrócić egzaminy wstępne na studia.

25 października 2017 r.

Wicepremier Gowin również przyznał, że uwagi jeszcze spływają do resortu.

Ponad 400 stron uwag wpłynęło już do Ustawy 2.025 października 2017 r.

Ponad 400 stron uwag i pytań przygotowało już środowisko akademickie dla resortu nauki w związku z projektem ustawy o uczelniach, tzw. Ustawy 2.0 – poinformował w środę rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior podczas debaty z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina.

Reklama