Szkolnictwo wyższe

10 października 2018 r.

W rozporządzeniu zaproponowano zmianę terminu składania wniosków dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową.

Mniej dokumentów dla uczelni przy wnioskach o finansowanie inwestycji10 października 2018 r.

Mniejsza liczba dokumentów, jakie szkoły wyższe, instytuty badawcze i naukowe będą musiały dołączać do wniosków o finansowanie inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową. To jedna z najważniejszych zmian przewidzianych w projekcie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

4 października 2018 r.

Doktoranci, który rozpoczną kształcenie już w przyszłym roku akademickim, będą podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania stypendium doktoranckiego w okresie jego pobierania na zasadach podobnych do zleceniobiorców.

Doktoranci będą podlegać ubezpieczeniom społecznym4 października 2018 r.

Dotychczas byli zgłaszani tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Po zmianach szkoła doktorska będzie musiała odprowadzać za nich składki, które będą częściowo potrącane z wypłacanego im stypendium. Dzięki temu będą mogli mieć prawo do świadczeń chorobowych.

4 października 2018 r.

Maciej Kawecki

Kawecki: Uczelnie poradziły sobie z RODO [WYWIAD]4 października 2018 r.

- Jeżeli banki mają prawo dokonywać identyfikacji klienta w oparciu o cztery czy pięć pytań, to tym bardziej szkoła wyższa powinna to robić - mówi w wywiadzie dla DPG Maciej Kawecki, dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

3 października 2018 r.

Jarosław Gowin

Gowin: 400 mln zł dla uczelni z Krakowa i Małopolski3 października 2018 r.

Blisko 400 mln zł z 3 mld zł pozyskanych z obligacji, które zamierza wyemitować w przyszłym roku Skarb Państwa na wsparcie uczelni publicznych, trafi do szkół wyższych Krakowa i woj. małopolskiego – zapowiedział w środę szef resortu nauki Jarosław Gowin.

1 października 2018 r.

Do 1 stycznia 2019 r. uczelnie będą musiały dostosować umowy o pracę w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

Reforma uczelni rozłożona w czasie1 października 2018 r.

Po blisko 2,5 roku prac ustawa 2.0 przygotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wchodzi dzisiaj w życie. Nowe Prawo zmienia m.in. zasady organizacji i ustroju uczelni oraz przebudowuje system stopni i tytułów naukowych. W założeniu ma też lepiej chronić interesy studentów. Jej wdrożenie rozłożone zostało jednak na kilka lat.