Szkolnictwo wyższe

14 sierpnia 2018 r.

Wątpliwości naukowców budzi też regulacja mówiąca o tym, że do programu przystąpić mogą jedynie czasopisma nieujęte w żadnej z międzynarodowych baz o największym zasięgu.

Kwestie podatkowe rzutują na pomoc dla czasopism14 sierpnia 2018 r.

Konieczne jest wprowadzenie jednoznacznej regulacji prawnej mówiącej o tym, że udostępnienie utworu w trybie wolnego dostępu w internecie nie podlega VAT albo jest z niego zwolnione. Tak wynika z opinii Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie programu przygotowanego przez MNiSW.

10 sierpnia 2018 r.

Problem z ustawą 2.0 – zdaniem środowiska – polega również (jeśli nie przede wszystkim) na tym, że nie rozwiązuje ona faktycznych i podstawowych problemów szkolnictwa wyższego.

Dwa lata prac nad reformą szkolnictwa wyższego. Efekt? Wydane miliony złotych, podzielone środowisko i ustawa zupełnie inna od założeń10 sierpnia 2018 r.

Kiedy dwa lata temu Jarosław Gowin zapowiadał napisanie nowoczesnej Konstytucji dla Nauki, która wyniesie polskie szkolnictwo wyższe na poziom międzynarodowy, środowisko akademickie szybko włączyło się w prace i chciało uczestniczyć w wypracowywaniu nowych ram prawnych. Dziś, kiedy ustawa została już podpisana przez prezydenta, nie wszyscy podzielają radość ministra.

7 sierpnia 2018 r.

Ministerstwo zapewnia, że pozostaje otwarte na wszelkie uwagi zgłaszane w ramach trwających konsultacji projektu rozporządzenia.

E-learning na uczelniach zostanie ograniczony. Naukowcy: Wracamy do XIX wieku7 sierpnia 2018 r.

W przygotowanym przez resort nauki rozporządzeniu w sprawie studiów uregulowane zostały m.in. warunki, które muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne mogły być prowadzone w trybie e-learningowym. Jeden z przepisów budzi gigantyczne zastrzeżenia środowiska. Chodzi o zapis określający liczbę punktów ECTS*, jaką można uzyskać w ramach takiej formy kształcenia. W projekcie zapisano bowiem, że nie może być ona większa niż 30 proc. łącznej liczby tych punktów, koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie (obecnie przepisy mówią o maksymalnie 60 proc. ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach kształcenia).

3 sierpnia 2018 r.

Podstawą funkcjonowania uczelni będzie statut.

5 najważniejszych założeń reformy Gowina3 sierpnia 2018 r.

- Straciliśmy trzy lata – mówią przedstawiciele środowiska akademickiego, którzy krytykują nową ustawę o szkolnictwie wyższym. Jarosław Gowin na początku kadencji rozbudził nadzieje, które ostatecznie przerodziły się w głębokie rozczarowanie.