Oświata

26 maja 2017 r.

Część decyzji w szkołach już podjęto i niewykluczone, że bez pracy zostaną osoby, które powinny być chronione

Oświatowy galimatias: Czy dyrektorzy szkół będą zwalniać nauczycieli?26 maja 2017 r.

Niecały tydzień został dyrektorom szkół na podjęcie ostatecznych decyzji kadrowych, które są pokłosiem reformy oświaty. Tymczasem nadal nie wiadomo, czy ochrona przed zwolnieniem wynikająca z kodeksu pracy i przepisów o związkach zawodowych dla ciężarnych, związkowców, pracowników przebywających na urlopach macierzyńskim i dla poratowania zdrowia przysługuje również nauczycielom, którzy otrzymali już propozycje przeniesienia w stan nieczynny lub ograniczenia etatu.

19 maja 2017 r.

Jan Wróbel

Wróbel: Akcja "Wisła" i akcja matura19 maja 2017 r.

Atakowanie polityków skrajnych, często praktykowane w mediach, nie jest moją ulubioną rozrywką. Interpelacja Roberta Winnickiego, narodowca, na temat tegorocznej matury zaciekawiła mnie jednak na tyle, że postanowiłem nie przejmować się tą zasadą.

17 maja 2017 r.

Pojawia się pytanie, co w przypadku, gdy gimnazjum nie jest jedynym członem zespołu obok jednej z wymienionych szkół.

Karta nauczyciela czy nowe przepisy?17 maja 2017 r.

Stosowanie przepisów regulujących sytuację prawną nauczycieli nigdy nie było proste, co potwierdza bogaty dorobek orzecznictwa sądowego. W odniesieniu do nowych regulacji także pojawiają się wątpliwości interpretacyjne.

11 maja 2017 r.

Jednym z warunków uzyskania prawa do tzw. emerytury nauczycielskiej, o której mowa w art. 88 Karty nauczyciela, jest rozwiązanie na wniosek nauczyciela stosunku pracy.

Nauczyciele zwalniani z gimnazjów jednak z wcześniejszą emeryturą11 maja 2017 r.

Docierały do nas sygnały od czytelników, iż nauczyciele gimnazjów objęci reformą obawiają się nie tylko utraty pracy, ale także tego, że nie będą mogli skorzystać z wcześniejszej emerytury nauczycielskiej. Wszystko przez ustawę przywracającą stary wiek emerytalny, w której ustawodawca nie ujął akurat tych grup nauczycieli. A ująć ich nie mógł dlatego, że jeszcze wtedy nie uchwalono przepisów likwidujących gimnazja. Jak wybrnąć z tej sytuacji? Sam ZUS przyznaje, że ma z tym problem. Zapytaliśmy o stanowisko Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale uzyskana odpowiedź to za mało. Potrzebna jest zmiana prawa.

Reklama