Oświata

16 lutego 2017 r.

By uniknąć kłopotów, samorządy mogą próbować tak ustalić sieć swoich szkół, by zakładała ona objęcie jak największych obszarów

Reforma edukacji: Nauczyciele walczą o szkoły karciane16 lutego 2017 r.

ZNP chce wykorzystać prace nad siatką szkół do przywrócenia w gminach placówek samorządowych. Radni gmin mają czas do 31 marca na podjęcie uchwał w sprawie nowych sieci szkół. Wcześniej ich projekty muszą być zaopiniowane przez kuratora i oświatowe związki zawodowe.

Reklama