Oświata

17 listopada 2017 r.

Rafał Woś

Woś: Uczmy dzieci, jak zakładać związki17 listopada 2017 r.

Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym od lat sączy się uczniom w szkołach neoliberalne ideolo. Zupełnie oficjalnie, a nawet obowiązkowo. Bywa, że wręcz z dumą. Dlatego młodym trzeba podać odtrutkę. Uczyć, jak mają się bronić przed folwarcznymi pracodawcami i jak zakładać związki zawodowe. Robić to należy również oficjalnie, obowiązkowo, a nawet z dumą.

15 listopada 2017 r.

Dzisiaj w ściąganiu młodych Ukraińców przoduje borykające się z poważnymi problemami demograficznymi województwo opolskie.

Młodzi Ukraińcy lekiem na oświatową zapaść15 listopada 2017 r.

Ujemny bilans demograficzny i odpływ mieszkańców do bogatszych regionów i większych ośrodków miejskich dla wielu powiatów i gmin oznacza nie tylko utratę wpływów z podatków, ale również zmniejszenie liczby dzieci, co jest równoznaczne ze stratą subwencji oświatowej. Efekt? Niepokojąco rosnące wydatki z własnego budżetu na utrzymanie de facto pustych szkół i zatrudnionych w nich nauczycieli. Niektóre samorządy jednak znalazły sposób na zwiększenie liczby uczniów. Otóż do nauki w swoich placówkach zapraszają młodych Ukraińców i Białorusinów.

30 października 2017 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje lub już wdraża dodatkowe ustawy, które docelowo mają zastąpić tę o systemie oświaty (wielokrotnie nowelizowaną)

Finansowanie zadań oświatowych: Szczelna dotacja, dłuższy awans30 października 2017 r.

Pieniądze z gminy dla niepublicznych szkół będą uzależnione od tego, czy uczniowie uczęszczają na zajęcia i zdają egzaminy. Tak wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, którą w ubiegłym tygodniu uchwalił Sejm. Teraz trafiła do rozpatrzenia przez Senat (większość jej przepisów ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.).

Reklama