Oświata

8 maja 2018 r.

Ministerstwo szacuje, że koszt wyprodukowania nowej legitymacji może wynieść ok. 17 zł.

Elektroniczną legitymację zakoduje dyrektor szkoły8 maja 2018 r.

Od września szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach legitymacje nie tylko w postaci papierowej, ale także elektronicznej. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.