Oświata

14 lutego 2018 r.

" Uczniowie i rodzice muszą czuć, że pomoc jest realna, a nie tylko papierowa. W innym wypadku chyba lepiej, żeby pozamykano te poradnie, a pieniądze przeznaczono na psychologów w szkołach."

Radwan: Zmienić poradnie albo ich pracowników14 lutego 2018 r.

Jak ujawniliśmy w zeszłym tygodniu, Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad ustawą o pomocy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne mają zostać dostosowane do potrzeb uczniów i ich rodziców oraz zbliżyć się do szkół. A do tej pory tak nie było? – ktoś zapyta. Pozwólcie więc państwo, że pokażę, jak kontakt z taką placówką wygląda od strony rodzica.

13 lutego 2018 r.

Eksperci wskazują, że wskutek tych zmian dyrektorzy, którzy nie mają zastępców, muszą się liczyć z tego typu niedogodnościami.

Wicedyrektor szkoły za darmo13 lutego 2018 r.

Od nowego roku szefowie placówek mają 35 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w dowolnym momencie. Samorządy robią wszystko, by nie zwiększyło to kosztów prowadzenia małych szkół

31 stycznia 2018 r.

Do zadań Rady należeć będzie przygotowanie nowych propozycji działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, konsultowanie projektów, opracowań i materiałów z tej dziedziny oraz współpraca merytoryczna w zakresie promocji nowych rozwiązań w zakresie edukacji o Holokauście w kulturze masowej w kraju i za granicą.

MEN: Powołano radę do spraw edukacji o Holokauście31 stycznia 2018 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało w środę Radę opiniodawczo-doradczą do spraw edukacji o Holokauście - poinformował resort. Rada ma m.in. przygotowywać propozycje działań w dziedzinie edukacji o Holokauście, jej szefem został wiceminister Maciej Kopeć.

30 stycznia 2018 r.

Resort przekonuje, że wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

Uczeń dostanie elektroniczną legitymację. Jeśli gmina zapłaci30 stycznia 2018 r.

Dzieci i młodzież będą mogli korzystać z elektronicznych legitymacji szkolnych. Taką możliwość przewiduje projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Dokument trafił do konsultacji społecznych. W dalszym ciągu będzie można jednocześnie wydawać uczniom i słuchaczom legitymacje papierowe.

30 stycznia 2018 r.

W ubiegłym tygodniu, po blisko czteromiesięcznym etapie przyjmowania uwag do projektu ustawy 2.0, jego zmieniona wersja została oficjalnie zaprezentowana.

Ustawa 2.0 dobra, ale budzi zastrzeżenia30 stycznia 2018 r.

Zmodyfikowana wersja projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce jest bardziej przejrzysta i spójna, jednak nadal znajdują się w niej przepisy niejasne i budzące wątpliwości – uważają Obywatele Nauki (ON).

Reklama