Oświata

21 kwietnia 2017 r.

Gmina płaci, powinna więc mieć wpływ na decyzje dyrektora.

Samorządy ingerują na potęgę w arkusze organizacyjne szkół. Ale (bez)prawnie21 kwietnia 2017 r.

Wydatki na oświatę pochłaniają znaczną część dochodów samorządów, w niektórych przekraczają 50 proc. Mimo rządowej subwencji, tylko ok. 3,8 proc. JST nie dokłada z własnej kasy do nauki dzieci i młodzieży. Trudno się więc dziwić, że wójtowie, burmistrzowie czy starostowie chcieliby mieć wpływ na to, ile szkoła ich kosztuje.

20 kwietnia 2017 r.

MEN chce też, aby o skierowaniu nauczyciela na urlop zdrowotny decydował lekarz medycyny pracy, a nie pierwszego kontaktu

Nauczyciele uciekają przed skutkami reformy na urlop20 kwietnia 2017 r.

 Wskutek wygaszania gimnazjów i niepewnej sytuacji w oświacie coraz więcej nauczycieli będzie korzystało z urlopów dla poratowania zdrowia. Dzięki temu jeszcze przez rok będą mogli pobierać pensję zasadniczą i uchronić się przed ewentualnym zwolnieniem.

18 kwietnia 2017 r.

Dualny model kształcenia nie jest w Polsce nowością.

Nie ma odwrotu od dualnego kształcenia zawodowego [OPINIA]18 kwietnia 2017 r.

Dualny system kształcenia zawodowego, w którym teoretyczna nauka zawodu odbywa się w szkole, a praktyczna u pracodawcy, staje się w Polsce coraz bardziej popularny. Daleko nam jednak do takich potęg w tej dziedzinie, jak Szwajcaria czy Niemcy. Tam w systemie dualnym kształci się odpowiednio prawie 90 i 70 proc. uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. U nas zaledwie 20 proc. Ale ma się to zmienić.

Prawo na co dzień

Reklama