Oświata

20 lipca 2017 r.

W nowej podstawie programowej więcej godzin będzie poświęconych przedmiotom technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Jest nowa podstawa programowa dla czteroletniego liceum: Będą lekcje plastyki20 lipca 2017 r.

Szkoła nie tylko uczy, ale także wychowuje – to jeden z fundamentów nowej podstawy programowej dla placówek ponadpodstawowych, którą zaproponował resort oświaty. Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Uzgodnienia międzyresortowe potrwają do 28 lipca br., natomiast konsultacje społeczne do 18 sierpnia.

20 lipca 2017 r.

W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbędzie się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej.

Od września szkoły branżowe zastąpią zawodówki. Co to jest?20 lipca 2017 r.

Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia.

19 lipca 2017 r.

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej i we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej przeprowadziło w ubiegłym roku analizę stanu dostępu do internetu w placówkach oświatowych

Do wiejskich szkół trafi szybki internet19 lipca 2017 r.

Umożliwienie szkołom dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i do szerokopasmowego internetu, a także podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli mają zapewnić rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), który trafił właśnie do konsultacji społecznych.

17 lipca 2017 r.

Trzecią formą pomocy dla poszkodowanych dzieci będą zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne organizowane w miejscowości, z której pochodzą.

Huragan zniszczył dom? Rząd zapłaci za kolonie17 lipca 2017 r.

Nawet 2,3 tys. zł pomocy na dziecko otrzymają rodziny, które w tym roku zostaną dotknięte np. klęską żywiołową. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

Reklama