Oświata

16 sierpnia 2018 r.

Anna Wittenberg

Wittenberg: Zamiast autonomii przeregulowanie i kontrola16 sierpnia 2018 r.

Kiedy minister Anna Zalewska zostawała szefową resortu edukacji, wiele miejsca w wystąpieniach poświęciła samorządności i autonomii szkoły. Placówki w zamyśle miały być polem demokratycznej dyskusji między rodzicami, uczniami, nauczycielami i dyrekcją. Mieli w nich pracować wspaniali nauczyciele, którym wrócono by prestiż zawodu.