Nauczyciele

5 stycznia 2018 r.

Czy to wystarczy, by zmniejszyć liczbę nauczycieli korzystających z urlopu zdrowotnego i wyeliminować nadużycia przy jego udzielaniu?

Urlop zdrowotny dla nauczycieli: Czy zmiany od 1 stycznia 2018 r. ukrócą patologie?5 stycznia 2018 r.

O nadużyciach przy korzystaniu z urlopów dla poratowania zdrowia oraz o potrzebie ich wyeliminowania mówiło się od dawna. Urlop ten dotychczas był bowiem uprawnieniem, które tylko w teorii przysługiwało wyłącznie ze względów zdrowotnych. W skrajnych zaś przypadkach mógł być udzielany bez większego medycznego uzasadnienia, bo przysługiwał zawsze wtedy, gdy lekarz pierwszego kontaktu stwierdził, że potrzebne jest leczenie – obojętnie jakie – i wydał orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu (oczywiście o ile dyrektor szkoły nie próbował go kwestionować w ramach procedury odwoławczej).

4 stycznia 2018 r.

Liczba zmian w Karcie nauczyciela jest bardzo obszerna.

Rewolucja w Karcie Nauczyciela: Zmiany w urlopach i likwidacja uprawnień socjalnych4 stycznia 2018 r.

Brak możliwości przenoszenia nauczycieli do innej szkoły bez ich zgody, ograniczenie uprawnień do urlopu dla poratowania zdrowia, korzystanie przez dyrektora placówki z wypoczynku przez cały rok szkolny, a nie tylko w okresie ferii – to niektóre rozwiązania obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. Kolejny szeroki pakiet zmian w ustawie z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela.

Reklama