Nauczyciele

30 października 2017 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje lub już wdraża dodatkowe ustawy, które docelowo mają zastąpić tę o systemie oświaty (wielokrotnie nowelizowaną)

Finansowanie zadań oświatowych: Szczelna dotacja, dłuższy awans30 października 2017 r.

Pieniądze z gminy dla niepublicznych szkół będą uzależnione od tego, czy uczniowie uczęszczają na zajęcia i zdają egzaminy. Tak wynika z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, którą w ubiegłym tygodniu uchwalił Sejm. Teraz trafiła do rozpatrzenia przez Senat (większość jej przepisów ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.).

11 października 2017 r.

Czy nauczyciele powinni być oceniani z moralności i etyki?

Jak bedzie wyglądać etyczno-moralna ocena nauczycieli11 października 2017 r.

Resort edukacji chce, by od przyszłego roku raz na trzy lata dyrektorzy szkół oceniali poglądy nauczycieli. Pomysł wywołuje wiele emocji. Jego przeciwnicy uważają, że będzie to przepis światopoglądowy, wykorzystywany jako straszak na niepokornych pedagogów. Zwolennicy uważają, że nie da się ocenić pracy nauczyciela w oderwaniu od jego postawy poza szkołą.

Reklama