Nauczyciele

28 maja 2018 r.

Jeszcze na początku kwietnia kuratorzy przygotowali nieformalne wytyczne dla dyrektorów, w których główny nacisk kładli na tworzenie dodatkowych etatów i zalecali ograniczanie godzin ponadwymiarowych.

Kuratorzy walczą o etaty dla nauczycieli. Samorządy alarmują, że są przymuszane do tworzenia nowych miejsc pracy28 maja 2018 r.

Dyrektorom szkół pozostało tylko kilka dni na podjęcie decyzji o tym, z którym pedagogiem się pożegnać, a któremu zaproponować dodatkowe godziny. Szefowa resort edukacji Anna Zalewska na prośbę oświatowych związków przywróciła w ubiegłym roku obowiązek konsultowania przez szefów placówek arkuszy organizacyjnych.

5 kwietnia 2018 r.

Dzięki tej zmianie nauczyciel kończący staż 31 maja będzie mógł złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego w terminie do 30 czerwca, czyli przed wakacjami.

Psycholog oceni kompetencje nauczyciela5 kwietnia 2018 r.

Osoby uczące w szkołach lub przedszkolach przywrócone do pracy na mocy wyroku sądowego, które z powodu rozwiązania stosunku pracy przerwały staż – będą mogły go kontynuować i zdobywać kolejne stopnie awansu zawodowego. Takie m.in. rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, który właśnie trafił do konsultacji. Jego wejście w życie planowane jest na 1 września 2018 r.