Nauczyciele

8 maja 2017 r.

Fakt, że zawód nauczyciela nie jest atrakcyjny finansowo, także wpływa negatywnie na system selekcji kandydatów – wskazuje prof. Bobko.

Studia nauczycielskie do zmiany8 maja 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracuje nad nowym systemem kształcenia nauczycieli. To reakcja ministerstwa na zarzuty Najwyższej Izby Kontroli. Z jej ustaleń wynika, że programy kształcenia przyszłych wychowawców są od lat nieaktualizowane. Natomiast na kierunki nauczycielskie przyjmowanych jest coraz więcej najsłabszych maturzystów, brakuje bowiem mechanizmów i narzędzi służących selekcji kandydatów do społecznie odpowiedzialnego zawodu nauczyciela.

28 kwietnia 2017 r.

Jak mówiła minister, "kończy się stan, w którym w zależności od tego, gdzie kto pracuje, w jakim samorządzie, będzie miał albo 20, albo 36 godzin pracy tzw. pensum".

Zalewska: Unowocześniamy Kartę Nauczyciela28 kwietnia 2017 r.

Ujednolicenie obowiązkowego, tygodniowego wymiaru czasu pracy nauczycieli, zmiany w ocenie pracy i ścieżce awansu zawodowego, w tym wprowadzenie egzaminu zewnętrznego - to niektóre ze zmian, jakie przygotowuje MEN w Karcie Nauczyciela.

20 kwietnia 2017 r.

MEN chce też, aby o skierowaniu nauczyciela na urlop zdrowotny decydował lekarz medycyny pracy, a nie pierwszego kontaktu

Nauczyciele uciekają przed skutkami reformy na urlop20 kwietnia 2017 r.

 Wskutek wygaszania gimnazjów i niepewnej sytuacji w oświacie coraz więcej nauczycieli będzie korzystało z urlopów dla poratowania zdrowia. Dzięki temu jeszcze przez rok będą mogli pobierać pensję zasadniczą i uchronić się przed ewentualnym zwolnieniem.

Reklama