statystyki

Komentarz do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

autor: Leszek Jaworski26.11.2015, 10:01; Aktualizacja: 26.11.2015, 10:04
Aby umożliwić również uczniom techników i szkół policealnych uczenie się zawodu poprzez praktykę, minister edukacji narodowej 11 sierpnia 2015 r. gruntownie znowelizował rozporządzenie z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Aby umożliwić również uczniom techników i szkół policealnych uczenie się zawodu poprzez praktykę, minister edukacji narodowej 11 sierpnia 2015 r. gruntownie znowelizował rozporządzenie z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.źródło: ShutterStock

Najważniejszym celem reformy kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym jest zwiększenie jego skuteczności oraz powiązanie go z rynkiem pracy. Temu ma służyć m.in. współdziałanie szkolnictwa zawodowego z pracodawcami, które powinno być realizowane nie tylko na poziomie centralnym w ramach polityki oświatowej państwa, ale przede wszystkim na poziomie samorządowym w formie bezpośredniej współpracy szkół z pracodawcami funkcjonującymi na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Jedną z możliwości tej współpracy jest organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów u pracodawców. Są one szczególnie pożądane, gdyż w tej formie nauka zawodu przebiega w rzeczywistych warunkach pracy i w bezpośrednim kontakcie z nowoczesnymi technologiami.

Niestety dotychczas najczęstszą formą praktycznego kształcenia zawodowego były zajęcia w pracowni szkolnej, a współpraca z pracodawcami miała incydentalny charakter. Wyjątek stanowili uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, którzy na podstawie art. 16 ust. 5a ustawy o systemie oświaty spełniają obowiązek nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. W takim przypadku nauka zawodu odbywa się w systemie dualnym i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy, który zawiera z uczniem jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę na czas nieokreślony oraz kieruje go na dokształcanie teoretyczne do zasadniczej szkoły zawodowej. Na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy przeznacza się w tym przypadku wszystkie godziny zajęć kształcenia zawodowego praktycznego przewidziane w ramowym planie nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Aby umożliwić również uczniom techników i szkół policealnych uczenie się zawodu poprzez praktykę, minister edukacji narodowej 11 sierpnia 2015 r. gruntownie znowelizował rozporządzenie z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zmiany te mają skłonić dyrektorów szkół do większej aktywności w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami.

Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej jedną z przyczyn dotychczasowej niezadowalającej współpracy szkół z pracodawcami był brak wskazania w powyższym rozporządzeniu, że w każdym typie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe można realizować je w systemie dualnym, w którym nauczanie zawodu jest realizowane również w formie zajęć praktycznych w całości lub w części odbywanych u pracodawców na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu zawieranej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą. Obecnie w rozporządzeniu z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu wyraźnie zostało to stwierdzone. Nowelizacja tego aktu prawnego określiła ponadto, że w technikach i szkołach policealnych nie mniej niż 30 proc. liczby godzin kształcenia zawodowego praktycznego określonej w ramowym planie nauczania powinno się odbywać u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia.


Pozostało jeszcze 61% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane