Aplikacja adwokacka

8 grudnia 2016 r.

W ocenie instytutu konsekwencje niezdania egzaminu adwokackiego lub radcowskiego nie powinny być aż tak dotkliwe.

Wątpliwości w sprawie uprawnień aplikantów. Petycja w Sejmie8 grudnia 2016 r.

Przez rok od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu szkolenia młody prawnik może zastępować adwokata przed sądami (z wyjątkiem m.in. Sądu Najwyższego i NSA), organami ścigania czy urzędami państwowymi. Mówi o tym art. 77 prawa o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 615 ze zm.). Tożsama zasada obowiązuje w odniesieniu do aplikantów radcowskich. Dzięki niej osoby, które nie miały szczęścia podczas egzaminu zawodowego, mogą dalej praktykować. Pytanie jednak, czy roczny okres zachowywania uprawnień aplikanckich jest wystarczający. Instytut Thomasa Jeffersona ma wątpliwości.

11 października 2016 r.

Andrzej Zwara

Zwara: Na dobrego aplikanta patroni czekają w kolejce11 października 2016 r.

Za nami kolejne egzaminy na aplikację adwokacką. Spośród 2980 chętnych, naukę będzie mogło rozpocząć ok. 43 proc. Liczby napawają mnie głębokim smutkiem. Okazuje się bowiem, że ogromna rzesza magistrów prawa nie potrafi – i to mimo drastycznego obniżenia w 2009 r. poprzeczki – zdać w sumie nietrudnego ministerialnego testu. Rodzi się zatem pytanie o poziom i jakość kształcenia na uczelniach. Czy absolwenci wydziałów prawa rzeczywiście są prawnikami, czy też tylko posiadaczami dyplomu?

Reklama